BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuciński Kazimierz
Tytuł
Migracje w teorii ekonomii
Migration in the Economy Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2004, nr 15, s. 8-20
Słowa kluczowe
Konsekwencje migracji, Migracja, Migracja ludności, Teoria ekonomii, Wzrost gospodarczy
Consequences of migration, Migration, Population migration, Economic theory, Economic growth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mobilność ludzi i jej charakter zależy od czynników demograficznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych. Wpływa na strukturę ludności i przyrost naturalny, struktury i zachowania społeczne, zmiany kulturowe, warunki przyrodnicze, procesy polityczne i gospodarcze. Mimo złożoności uwarunkowań ruchliwości przestrzennej ludzi, kompleksowości jej następstw oraz roli, jaką odgrywa w życiu społeczeństw i społeczności lokalnych, nie ma ogólnej teorii migracji. Migracje są niewątpliwie problemem demograficznym, socjologicznym, politologicznym, ekologicznym, kulturoznawczym i ekonomicznym, ale ich zrozumienie i wyjaśnienie nie jest możliwe wyłącznie na gruncie tych nauk. Złożoność tego zjawiska wymaga, by analizować je kompleksowo i dostrzegać jego różnorodne konteksty. Wprawdzie E. G. Ravenstein, formułując w latach 80. XIX w. swoje "prawa migracji", twierdził, że przyczyny ruchu wędrówkowego ludności mają przede wszystkim charakter ekonomiczny, ale nie można traktować migracji wyłącznie jako zjawiska ekonomicznego. W artykule autor rozważa migracje (zwłaszcza międzynarodowe) w kontekście interesów jednostek i procesów wzrostu gospodarczego. (fragmenty z tekstu)

The people's mobility and its character depends on demographic, social, economic, political, and ecological factors. It influences the structure of population and natural increase, social behaviours, cultural changes, natural environment, political and economic processes in the places that people migrate from, as well as those they move into. Quite often, it has also impact on the places of migration routes. Despite the complexity of spatial mobility determinants, its complex effects and the role it plays in the life of the societies and local communities, there is no universal migration theory. We speculate about the reason for people's migration, who migrates, and what individual and general consequences of migration are. However, these questions are asked, to a smaller or greater extent, in the context of particular fields of science, or from their perspective. Whereas, no coherent reflection has been given to migratory movement of population. Migration undoubtedly pose a problem in the areas of demography, sociology, politics, ecology, cultural studies and economy. The complexity of this phenomenon requires a complex analysis and perception of its various contexts. Although, according to the conclusion of E.G. Ravenstein who formulated his "migration principles" in the eighties of XIX century, the reasons for migratory movement of population are mainly of economic character, nevertheless, migration cannot be treated only as economic phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Krugman P.R., Obstfeld M., International Economics, Theory and Policy, Addison-Wesley, New York 2000, s. 166.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu