BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupiszewski Marek
Tytuł
Metodologiczne problemy prognozowania migracji zagranicznych
Methodological Problems of Forecasting Foreign Migration
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2004, nr 15, s. 21-34, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Migracja, Migracja ludności, Prognozowanie demograficzne, Badania ankietowe, Modele ekonometryczne
Migration, Population migration, Demographic forecasting, Questionnaire survey, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prognozowanie migracji zagranicznych nabiera, w obliczu malejącej liczby urodzeń, coraz większego znaczenia. Ostatnio sporządzono szereg prognoz migracji z Europy Środkowo-Wschodniej do Europy Zachodniej. Najważniejsze z tych prognoz posłużyły autorowi do analizy i oceny metodologii prognozowania migracji międzynarodowych i do ich krytyki. W artykule autor przedstawił wyniki prognoz najbardziej znanych lub typowych dla każdej z metod prognozowania.

Forecasting of foreign migration is gaining more importance in the face of a decreasing number of births. Foreign migration have growing significance for population dynamics in Europe. Several forecasts concerning migration of population from the Central and Eastern Europe to Western Europe have been prepared recently. The Author analyses the most important of these forecasts and carries out critical evaluation on the methodology of international migration forecasting. In conclusion, the Author underlines that from the perspective of the next 30 years, with no migratory restrictions, Poland may face migration loses similar to the ones from the eighties and beginning of the seventies (between 20 and 33 thousand a year). It should be expected that these loses will be spread unequally over time. Finally, the Author indicates that among the various forms of demographic forecasting, forecasting international migration is the most difficult and burdened with largest errors. The scale of difficulty of this task may be confirmed by ex-post errors of forecasts on international migration in the European Union Member States. According to Salt and Singleton these errors reached 1150%. Thus, all forecasting results should be approached very carefully and treated rather as the indicator of the flow size that as the actual forecast. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer T., Zimmerman K.F., 1999, Assessment of Possible Migration Pressure and Its Labour Market Iimpact Following EU Enlargement to Central and Eastern Europe: Part II, IZA, Bonn i CEPR, Londyn.
 2. Boswell C., 2000, EU Enlargement. What are the Prospects for East-West Migration? The Royal Institute of International Affairs. London.
 3. Brücker H., 2000, Analysis. A report on "The Impact of Eastern Enlargement on Employment and Wages in the EU Member States" http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/enlargementreport_en.pdf
 4. Brücker H., Trübswetter P., Weise C., 2000, EU-Osterweiterung: Keine massiwe Zuwanderung zu erwarten, Wochenbericht 21/00, DIW, Berlin, http://www.diw.de/diwwbd/00-21-l.html
 5. Drbohlav D., 1996, The Probable Future of European East-West International Migration - Selected Aspects, w: F.W. Carter, P. Jordan, V. Rey (eds.), Central Europe after the Fall of the Iron Curtain; Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends, Wiener Osteuropa Studien 4, Frankfurt, Peter Lang Company.
 6. Fassmann H., Hintermann Ch., 1997, Migrationspotential Osteuropa. Struktur und Motivation potentieller Migranten aus Polen, der Slowakei, Tschechien, und Ungarn, Austrian Academy of Sciences, Vienna.
 7. Fertig M., Schmidt C.M., 2000, Aggregate-level Migration Studies as a Tool for Forecasting Future Migration Streams, "IZA Discussion Paper" 183.
 8. Franzmeyer F., Brücker H., 1997, Europäische Union: Osterweiterung und Arbeitskraeftemigration, Wochenbericht 5/97, DIW Berlin, http://www.diw.de/diwwbd/97-05-l.html
 9. Frejka T., Okólski M., Sword K., 1998, In-depth Studies on Migration in Central and Eastern Europe: the Case of Poland, "Economic Studies" No 11, United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, United Nations Population Fund, New York.
 10. Hönekopp E., 2000, Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf die Arbeitsmärkte der Mitgliedsländer der Europäischen Union (Schwerpunkt Arbeitskräftefreizügigkeit), referat na konferencję Polish Labour Market - Present and Future, 13-14 marca 2000, Szczecin.
 11. IOM, 1998, Migration Potential in Central and Eastern Europe, Geneva.
 12. Kupiszewski M., 2002, Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych, "Prace Geograficzne" 181, IGiPZ PAN, Warszawa.
 13. OECD, 1999, SOPEMI. Trends in international migration, Paris.
 14. Okólski M. (red.), 2001, Mobilność międzynarodowa ludności Polski w okresie transformacji. Zachowania gospodarstw domowych i konsekwencje dla społeczności lokalnych (w druku).
 15. Orłowski W. M., Zienkowski L., 1998, Skala potencjalnych emigracji z Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej: próba prognozy, w: P. Korcelli, Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, "Biuletyn KPZK", nr 184.
 16. Rees P., Kupiszewski M., 1999, Internal Migration and Regional Population Dynamics in Europe: A Synthesis, Collection Demography, Council of Europe Press, Strasbourg.
 17. Rees P., Kupiszewski M., Eyre H., Wilson T., Durham H., 1999, The Evaluation of Regional Population Projections for the European Union, ERDF Study 97/00/74/018.
 18. Rogers A., Castro L.J., 1981, Model Migration Schedules, RR-81-30, IIASA, Luxemburg.
 19. Sakson B., 2001, Ludność obecna Polski w dniu 6.12.1988. Wpływ "niewidzialnych" migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na strukturę demograficzną, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa.
 20. Salt J., Singleton A., 1995, Analysis and Forecasting of International Migration by Major Groups, Draft Report to the Working Party on Demographic Projections, Eurostat.
 21. Sinn H.-W. et al., 2000, EU-Erweiterung und Arbeitskräftemigration: Wege zu einer schrittweisen Annäherung der Arbeitsmärkte, Institut für Wirtschaftsforschung, München.
 22. Sjaastad L.A., 1962, The Costs and Returns of Human Migration, "Journal of Political Economy" No 70.
 23. Tausch A., 1998, A World System Perspective on Migration, Social Policy and European Union Extension, rękopis.
 24. United Nations, 1999, Report of the May 1999 ECE-Eurostat Joint Work Session on Demographic Projections, Statistical Commission and Economic Commission for Europe, Perugia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu