BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Micherda Bronisław
Tytuł
Ewolucja oceny rezultatów działalności jednostek gospodarczych
Evolutions in the Evaluation of Companies` Performances
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 633, s. 5-22, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Rachunkowość finansowa, Wynalazczość, Analiza finansowa, Ekonomiczna wartość dodana, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Business activity, Financial accounting, Invention, Financial analysis, Economic Value Added (EVA), Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W gospodarce rynkowej, opartej na odmiennym podejściu do kwestii własności, widoczny jest główny cel rachunkowości, jakim jest wielowymiarowa ocena wyników finansowych. Podstawową sprawą w przedsiębiorstwie jest pomnażanie kapitału, zazwyczaj poprzez osiąganie lepszych wyników finansowych. Rachunkowość jako metoda oceny procesu pomnażania kapitału posiada techniki dla opisu i oceny różnego rodzaju działań. W artykule zaprezentowano ewolucję rachunkowości i omówiono jej poszczególne metody.

The main aim of accounting, which is a multidimensional estimation of financial results, is overwhelmingly visible in market economy. The bottom line in business under market economy is capital multiplication usually through the achievement of better financial results. Accounting as a method for estimating processes of value multiplication in the face of changing and complex economic climate should have at its disposal suitable techniques for describing and estimating the wide range of activities constantly undergoing changes. This paper is an attempt to present this evolution by discussing the following: - profitability models based on book profits,-models that warn against bankruptcy, -cash surplus as an estimation index, -indices for creative values. To sum up, attention was focused on the socio-economic trend in accountancy and the new tasks, which evolutions in the evaluation of companies' performances set for professionals of accountancy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1998, nr 46.
 2. Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 3. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
 4. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG Press, Warszawa 1997.
 5. Cwynar W., Cwynar A., Nowe tendencje w teorii i praktyce finansów - koncepcje EVA(tm) MVA(tm), "Rachunkowość" 2000, nr 3.
 6. Dobija D., Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego organizacji i jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2000, nr 553.
 7. Dobija M., Teoretyczne i organizacyjne podstawy systemu trójwymiarowej rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1990, nr 329.
 8. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 9. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 10. Gottlieb M., Lewczyński W., Cashflows, sprawozdanie z przepływu gotówki (w praktyce USA i w warunkach polskich), Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1993.
 11. Ijiri Y., A Framework for Triple-Entry Bookkeeping, "The Accounting Review" 1986, nr 4.
 12. Kiziukiewicz T., Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą, Ekspert, Wrocław 1995.
 13. Micherda B., Straty i korzyści ekologiczne (recenzja), "Rachunkowość" 2000, nr 8.
 14. Micherda B., Ewolucja wykorzystania modelu analizy wskaźnikowej Du Ponta, Infra 2000, SKwP i US, Kołobrzeg 2000.
 15. Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 16. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, International Accounting Standards Committee - SKwP, Warszawa 1999.
 17. Olszewski D. W., Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1992.
 18. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy, WIG Press, Warszawa 1999.
 19. Skoczylas W., Problemy pomiaru osiągnięć przedsiębiorstwa wynikające z wprowadzenia systemu zarządzania wartością, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2000, nr 56.
 20. Stasiewski T., Z-score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1966, nr 12.
 21. Sumek-Brandys B., Mierniki kreowania dodatkowej wartości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2000, nr 553.
 22. Szczygielski J., Koncepcje wzrostu wartości firmy - uwarunkowania finansowe, materiały z konferencji pt. Współczesne tendencje w zarządzaniu - teoria i praktyka, Wyższa Szkota Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów, 28 czerwiec 2000.
 23. Waśniewski T., Skoczylas W., Cash flow w przedsiębiorstwie. Ustalanie i analiza, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 24. Waśniewski T., Skoczylas W., Wartość poznawcza nadwyżki pieniężnej przy ocenie efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa (artykuł dyskusyjny), "Rachunkowość" 1998, nr 10.
 25. Waśniewski T., Skoczylas W., Jak korzystać ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, "Rachunkowość" 1999, nr 12.
 26. Wójtowicz P., Identyfikacja i pomiar źródeł zyskowności jednostki gospodarczej przy zastosowaniu modelu rachunkowości trójwymiarowej, rozprawa doktorska, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 27. Zabłocka S., Kartum D., Przewidywanie upadłości i bankructwa firm, "Rachunkowość" 2000, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu