BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta (Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Autonomia i etyka biegłego rewidenta
Autonomy and Ethics of an Auditor
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 633, s. 51-60, bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe
Biegli rewidenci, Etyka zawodowa
Authorized auditors, Professional ethics
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Abstrakt
W artykule przedstawiono informacje dotyczące praw, statusu, zakresu autonomii, odpowiedzialności i niezależności biegłych rewidentów. Omówiono także etykę zawodową w kontekście etyki gospodarczej i etyki biznesu.

Both political and structural changes, especially ownership changes are exacting pressure on businesses to pay special attention to the quality of finance auditing. The level of auditor services does not only depend on excellent education, and professional experience of practitioners but also on the role of ethics, the degree of professional and institutional autonomy of auditors. This not withstanding, auditors services being economic entities are also verified by controls given them by auditing firms and the society. Polish profit and loss regulations introduced lot of changes in the area of the role of and independency of auditors following the amendments of 2000. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babula A., Badanie rocznych sprawozdań finansowych - problemy, kłopoty (artykuł dyskusyjny), "Rachunkowość" 1998, nr 11.
 2. Kaliński A., Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, "Rachunkowość" 1995, nr 10.
 3. Kaliński A., Niezależność biegłego rewidenta, "Rachunkowość" 1995, nr 3.
 4. Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, tekst według obwieszczenia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z 6 lipca 1999 r.
 5. Kodeks spółek handlowych, ustawa z 15 września 2000 r., Dz.U. nr 94, poz. 1037.
 6. Lachowski W.K., Zmieniona ustawa o rachunkowości - rozterki biegłego rewidenta, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, nr 4.
 7. Maciuszek J., Zarys problematyki etyki biznesu, materiały na ogólnokrajową konferencję nt. Etyka biznesu, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 1994.
 8. Pogodzińska-Mizdrak E., Etyka w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, materiały na konferencję naukową nt. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, CD, Szczecin 2001.
 9. Pogonowska B., Geneza i zakres etyki gospodarczej i etyki biznesu [w]: Elementy etyki gospodarki rynkowej, pod red. B. Pogonowskiej, PWE, Warszawa 2000.
 10. Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r., Dz.U. nr 101, poz. 1178.
 11. Sarna P., Kultura zawodu dla ekonomistów, EMP1, Poznań 1998.
 12. Sawicki K., Nowe regulacje w ustawie o rachunkowości, PAN, Wrocław 2001.
 13. Suskiewicz-Jach A., Opinia i raport biegłego rewidenta w myśl znowelizowanych przepisów ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość" 2001, nr 4.
 14. Tischner J., Polski kształt dialogu, Znak, Kraków 2002.
 15. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000, Dz.U. nr 113, poz. 1189.
 16. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz.U. nr 121, poz. 591.
 17. Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. nr 121, poz. 592., z późn. zm. z 1996 r., Dz.U. nr 102, poz. 475, Dz.U. z 2000 r. nr 89, poz. 992, Dz.U. nr 94, poz. 1037.
 18. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. nr 101, poz. 1178.
 19. Van Hulle K., Unia Europejska wobec międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej, "Rachunkowość" 2001, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu