BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak-Lewandowska Renata
Tytuł
Zasada równości szans na rynku pracy - teoria a praktyka
The Principle of Equality of the Chances on the Labour Market - Theory and Practice
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 2004, nr 8, s. 75-83
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Prawo pracy, Praca kobiet, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Dyskryminacja kobiet
Labour market, Labour law, Female labour, Equal rights for women and men, Women's discrimination
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problem dyskryminacji kobiet jest wciąż aktualny. Kobiety mają więcej problemów ze znalezieniem pracy oraz z jej utrzymaniem. Kobiety zatrudnione na takich samych stanowiskach jak mężczyźni zarabiają mniej. Integracja Polski z Unią Europejska wymusza wprowadzenie zmian w polskim prawie pracy. W artykule autorka przedstawia teoretyczne podłoże zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Unii Europejskiej i w Polsce. Następnie odnosi się do jej realizacji w praktyce gospodarczej.

The problem of women discrimination is still current. Women it more difficult to find a job than men. They have got many problems with keeping their job. Women receive the lower pay for the same job. The integration of Poland with the European Union requires adaptation of labour market in this field. The aim of this article is to present the principle of equal treatment of men and women, both in theory and in practice (in Poland and in EU). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1429-2440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu