BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soczówka Halina (Wydział Finansów)
Tytuł
Stowarzyszenie jako podmiot rachunkowości
Associations as Accounting Bodies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 633, s. 61-70, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Stowarzyszenia, Organizacje non-profit, Organizacje pozarządowe, Sprawozdanie finansowe, Rachunkowość
Associations, Non-profit organisations, Non-governmental organisation, Financial statements, Accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stowarzyszenia zaliczane są do organizacji pozarządowych i służą organizowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym państwie. W pracy podjęto próbę przedstawienia istoty oraz ogólnych zasad rachunkowości stowarzyszeń.

Associations are, by the Polish legal procedures, considered as bodies not engaging in economic activities. The paper presents the essence and the general accounting principles of Associations as reflected in existing legal provisions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Czubakowska K., Winiarska K., Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, ODDK, Gdańsk 2000.
 2. Izdebski H., Fundacje i stowarzyszenia, Oficyna Wydawnicza, Transit, Warszawa 1998.
 3. Naumiuk T., Dowody księgowe. Obieg i kontrola, INFOR, Warszawa 2000.
 4. Narski Z., Zarys wiedzy o stowarzyszeniach, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 1998.
 5. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, pod red. M. Wyżykowskiego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 6. Żyznowski T., Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 1999.
 7. Rozporządzenie z 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, Dz.U. 115, poz. 748.
 8. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.
 9. Ustawa z 20 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. Dz.U. z 1996, nr 13, poz. 74.
 10. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 11. Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. nr 121 poz. 769 z późn. zm.
 12. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. nr 113, poz. 1189.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu