BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusiak Bożena, Zieliński Jerzy Stanisław
Tytuł
Pozyskiwanie wiedzy w elektroenergetyce
Knowledge Mining in Electrical Power Engineering
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 850, s. 58-66, bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe
Zapotrzebowanie na energię, Systemy z bazą wiedzy, Sztuczna inteligencja, Zarządzanie wiedzą, Elektroenergetyka, Materiały konferencyjne
Energy demand, Knowledge based systems, Artificial intelligence, Knowledge management, Power, Conference materials
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We wprowadzeniu zestawiono podstawowe właściwości elektroenergetyki wpływające w istotny sposób na gromadzenie i pozyskiwanie wiedzy. Opisano podstawowe funkcje wspomagane narzędziami informatycznymi, w tym zwłaszcza narzędziami sztucznej inteligencji. Obszerniej rozważono pozyskiwanie wiedzy dla celów prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną. Omówiono wybrane zagadnienia związane z gromadzeniem i pozyskiwaniem wiedzy w krajowej elektroenergetyce. W zakończeniu zestawiono wnioski dotyczące kierunku dalszych prac nad pozyskiwaniem wiedzy w elektroenergetyce. (abstrakt oryginalny)

Basic characteristics of the electrical power engineering influencing on collection and knowledge mining are compiled in introduction. Fundamental computer aided functions with special attention paid to the artificial intelligence tools are described. Knowledge mining for the short-term load forecasting is more detailed considered. Selected problems following collection and knowledge mining in the domestic electrical power engineering are discussed. Final remarks concern the further works on knowledge mining in the electrical power engineering. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bardzki W., Bartkiewicz W., Gontar Z., Zieliński J. S.: A survey of short term load forecasting algorithms for transient period. IX Międzynarodowa Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, APE'99, Gdańsk - Jurata, 9-11 czerwca 1999, vol. V, 11-18.
 2. Dobrzańska I: Prognozowanie elektroenergetyczne w świetle wymagań kodeksu planowania rozwoju systemu przesyłowego (KPS). V Konferencja „REE" Nałęczów 14-15 maja 1998, s. 324-326.
 3. Ceilings C.W., P.E., ed.: Demand forecasting in the electric utility. II edition 1996, s. 12-6; 12-8.
 4. Gładyś H. PSE S.A.: Współczesne systemy pomiarowe dla potrzeb hurtowego rynku energii elektrycznej. V Konferencja „REE" Nałęczów 14-15 maja 1998, s. 327-336.
 5. Malko J.: Wybrane zagadnienia prognozowania w elektorenergetyce. Komitet Elektrotechniki PAN Wrocław 1995.
 6. Malko J: Prognozowanie w warunkach konkurencyjności. IV Konferencja „REE" Kazimierz Dolny 24-25 kwietnia 1997, s. 73-81.
 7. McDonald J.R., Burt G.M., Zieliński J.S., McArthur S.D.J.: Intelligent Knowledge Based Systems in Electrical Power Engineering. Chapman & Hall, London 1997.
 8. Soliński J.: Wybrane problemy energetyki światowej w świetle obrad 17 Kongresu Światowej Rady Energetyki. Energetyka 11/99, s. 45-53.
 9. Zieliński J.S.: Artificial intelligence contemporary applications in power systems. IV Sympozjum „Metody Matematyczne w Elektroenergetyce" MmwEE'98, Zakopane, 22-24 październik 1998, s. 323-336.
 10. Zieliński S.S.: Komputerowe wspomaganie zarządzania w elektroenergetyce. II Konferencja „KZZ", Zakopane, 11-13 stycznia 1999, WN-T W-wa 1999, s. 509-516.
 11. Zieliński J.S.: Systemy informacyjne w elektroenergetyce. Konferencja „Strategia Systemów Informacyjnych" 1999, SIS'99, Rytro, 22-24 września 1999, s. 57-63.
 12. Zieliński J.S.: Informatyka w zarządzaniu elektroenergetyką w okresie deregulacji. III Konferencja „KZZ", Zakopane, 10-12 stycznia 2000, WN-T, Warszawa 2000, s. 310-315.
 13. Zieliński J.S., Bardzki W., Bartkiewicz W., Gontar Z.: Short-Term Electrical Load Forecasting in Transformation Period. Internationa] ISCQIFAC Symposium on Neural Computation, NC'98, Viena, September 23-25 1998, s. 324-328.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu