BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drabińska Danuta
Tytuł
Odczytać Langego: problem stopy procentowej, prawo rynków, giętkość cen i zatrudnienie
Understanding Oskar Lange: an Issue of Interest Rate, Law of Markets, Flexibility of Prices and Employment.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 524, 140 s., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Teoria ekonomii, Teoria produkcji, Teoria cen, Teoria zatrudnienia, Stopa procentowa, Neokeynesizm, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
History of economic thought, Economic theory, Theory of production, Pricing theory, Employment theory, Interest rate, Neokeynesian, Economic literature analysis
Keynes John Maynard, Lange Oskar, Samuelson Paul A.
Abstrakt
Celem pracy jest odczytanie elementów neoklasycznej syntezy zawartej w pracach Oskara Langego. Omówiono problemy kluczowe dla zrozumienia zagadnień poruszanych w ramach neoklasycznej syntezy: problem stopy procentowej, nową interpretację prawa rynków Saya, zagadnienia giętkości cen w powiązaniu z teorią zatrudnienia czynników wytwórczych. Aneks zawiera problematykę giętkości cen i zatrudnienia przedstawioną w pracach J.M. Keynesa i J.R. Hicksa, retrospektywne ujęcie rozważań na temat prawa rynków oraz zasady analizy ekonomicznej P.A. Samuelsona.

The goal of the study was to understand some elements of neo-classic synthesis included in Oskar Lange works. The most important issues such as interest rate, new interpretation of Say's law of markets, flexibility of prices together with the theory of employment have been also discussed.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa, PWN 1994.
  2. Dodatek. [Odpowiedź O. Langego na] Uwagi prof. F. H. Knighta o teorii procentu (1937), (w:) O. Lange. Wybór pism, t. 2, Ekonomia -przedmiot, zakres i metody, Warszawa, PWN 1990.
  3. Hicks J. R., Wartość i kapitał. Studia nad kilkoma podstawowymi zagadnieniami w teorii ekonomii, Warszawa, PWN 1975.
  4. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa, PWN 1985.
  5. Lange O., Miejsce stopy procentowej w teorii produkcji (1936), (w:) O. Lange, Wybór pism, t. 2, Ekonomia -przedmiot, zakres i metody, Warszawa, PWN 1990.
  6. Lange O., Stopa procentowa a optymalna skłonność do konsumpcji (1938), (w:) O. Lange, Wybór pism, t. 2, Ekonomia -przedmiot, zakres i metody, Warszawa, PWN 1990.
  7. Lange O., Prawo Saya. Nowe sformułowanie i krytyka (1942), (w:) O. Lange, Wybór pism, t. 2, Ekonomia -przedmiot, zakres i metody, Warszawa, PWN 1990.
  8. Lange O., Giętkość cen i zatrudnienie, (w:) O. Lange, Dzieła, 1.1, Kapitalizm, Warszawa, PAN, PWE 1973.
  9. Samuelson P. A., Zasady analizy ekonomicznej, Warszawa, PWN 1959.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu