BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babińska Danuta, Nizielska Aleksandra
Tytuł
Porównanie umiędzynarodowienia działalności marketingowej polskich filii korporacji transnarodowych i ich krajowych konkurentów
Comparison of the Level of Marketing Activity Internationalization in Polish Branches of Multinational Corporations and Their Domestic Competitors
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 159-165, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Korporacje międzynarodowe, Struktura przedsiębiorstwa, Kadra kierownicza, Badania ankietowe
Enterprise internationalization, International corporation, Structure of company, Managerial staff, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono pojęcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa, a następnie przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2002 i 2003 roku. Badaniami objęto największe korporacje transnarodowe działające na polskim rynku oraz firmy polskie działające na rynku międzynarodowym. Przedmiotem zainteresowania była struktura organizacyjna korporacji, motywy działania i marketingowe strategie działania.

The purpose of this paper is to compare the level of marketing strategy internationalization among Polish companies and transnational corporations operating on the Polish market. The basis for this comparison are the results of direct research conducted in the period between lune 2002 and May 2003. The research results indicate considerable differences as far as entry modes, factors stimulating internationalization and the level of standardization are concerned, however the most important environmental factor requiring adaptation of marketing strategy is very much alike - the preferences of the customer.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cateora P., International Marketing, IRWIN, Homewood-Boston, 1990, s. 8-13.
  2. Cieślik J., Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstw (Monografie i Opracowania SGPiS, nr 229), Warszawa 1987, s. 32.
  3. Karcz K., Marketing międzynarodowy, [w:] Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998, s. 144.
  4. Nowakowski M. K., Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Difin, Warszawa 1999, s. 17.
  5. Rymarczyk J., Intrenacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996, s. 58-67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu