BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błoński Krzysztof, Wiścicki Mateusz
Tytuł
Marketing w nowych powiązaniach kooperacyjnych
Marketing in New Cooperative Connections
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 177-187, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza przedsiębiorstw, Logistyka marketingowa, Rola marketingu w przedsiębiorstwie, Marketing partnerski, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Przegląd literatury
Economic integration of enterprises, Marketing logistics, Role of marketing in the enterprise, Partnership marketing, Customer Relationship Management (CRM), Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono wpływ marketingu partnerskiego i koncepcji łańcucha dostaw na skuteczność działań marketingowych przedsiębiorstwa na rynku. Autorzy, pisząc o działaniach nastawionych na optymalizację relacji z klientami, wspominają o wykorzystaniu programów lojalnościowych wspomagających zarządzanie relacjami z klientem, takich jak: CRM, ERC, QR czy outsourcing.

The article is an attempt to present place and importance of marketing in new cooperative connections such as a chain of delivery. The authors have surveyed the literature connected with this range of marketing and they hypothesise that marketing is an important element in initiating and functioning of the chain of delivery. Marketing as a philosophy of action and a marketing orientation should be the philosophy of action of all partners of the delivery chain which will contribute with profit to the costumer's needs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Elementy formowania tożsamości przedsiębiorstwa, [w:] Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń, materiały konferencyjne, AE w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 1998, s. 275.
 2. Carter J. R., Ferrin B. G., Carter C. R., The effect of less-than-truckload rates on the purchase order lot size decision, „Transportation Journal" 1995, Vol. 34, No. 3.
 3. Christopher M., Logistics: The Strategic Issues, Chapman & Hall, London 1992, s, 12.
 4. Coyle J. J., Bardi W. J., Langley C. J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2002, s.30.
 5. Czubała A. , Współpraca w dystrybucji jako czynnik konkurencji przedsiębiorstw, [w:] J. Karwowski (red.), Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw, Szczecin 2001, s. 69.
 6. Dyche J., CRM - Relacje z klientami, Helion, Gliwice 2002, s. 28-29.
 7. Ellram L. M., Cooper M. C., Characteristics of supply chain management and the implications for purchasing and logistics strategy, „International Journal of Logistics Management" 1993, Vol. 4, No. 2..
 8. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
 9. Gordon I. H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 101.
 10. Houlihan J. B. , International supply chain management, „International Journal of Physical Distribution and Materials Management" 1986, No. 15(1).
 11. „International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2000, Vol.30, Issue 9, s. 18.
 12. Kotler Ph., G. Amstrong, Sauders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 1010.
 13. „Marketing i Rynek" 2001, nr 5.
 14. „Marketing i Rynek" 2001, nr 8.
 15. Min S., Mentzer J. T., The role of marketing in supply chain management, „International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2000, Vol. 30, No. 9.
 16. Otto J., Marketing relacji, C. H. Beck, Warszawa 2001.
 17. Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2001, s. 41.
 18. Schary P. B., Skjott-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002.
 19. Stern L. W. , El-Ansery A. J. , Coughlan A. T. , Kanały marketingowe, PWN, Warszawa 2002, s. 219-220.
 20. Svensson G., Supply chain management: The reintegration of marketing issues in logistics theory and practice, „European Business Review" 2002, Vol. 14, No. 6.
 21. Thomas M. I., Podręcznik marketingu, PWN, Warszawa 1998, s. 132-134.
 22. Waśniewski Z., Zastosowanie marketingu partnerskiego w budowie trwałych więzi z klientem, „Marketing i Rynek" 2000, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu