BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilska Beata
Tytuł
Regulacje na rynku drobiu i jaj w Unii Europejskiej i w Polsce
Comparison between Polish and EU Regulations on the Poultry and Eggs Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 3, s. 16-20, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Mięso drobiowe, Kryteria integracji z UE, Normy jakościowe
Poultry meat, EU enlargement criteria, Quality standards
Uwagi
synopsis, summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autorka przeanalizowała stan rynku mięsa drobiowego i jaj w Unii Europejskiej i w Polsce. Na podstawie prawodawstwa Wspólnoty, opracowała wymagania z zakresu: norm jakościowych, cen, handlu zagranicznego oraz podała częstotliwość z jaką należy przesyłać je do Komisji. Ponad to, autorka zbadała źródła pozyskiwania wyżej wymienionych informacji w polskim systemie informacyjnym. Na podstawie analizy porównawczej polskiego i unijnego sektora drobiarskiego, autorka stwierdziła znaczne rozbieżności w mechanizmie funkcjonowania i konieczność wielu zmian w systemie organizacji polskiego rynku drobiu i jaj (np. nowe uregulowania dotyczące wymogów sanitarnych, odpowiedniej dokumentacji produkcji i obrotu, zbierania informacji w zakresie cen, systemu licencji eksportowo-importowych).

The subject of the study is examination of the poultry and eggs market in Poland as compared to that of VE members states. Based on the UE Regulations, the requirement in the scope of: standard of quality, price, foreign trade and frequency of its transmission have been elaborated on. After the analysis Polish and UE regulations on the poultry and eggs market, discrepancies have to be underlined in the construction and functioning. Polish legislation should be adapted to UE requirements in the scope of: sanitary conditions, documentation of production and sales, information on price registration, import and export licenses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M. (2000): Rynek drobiu i jaj. FAPA, Warszawa.
  2. Dybowski G. (1996): Wspólna organizacja rynku mięsnego w Unii Europejskiej. Problemy integracji rolnictwa, Biuletyn Informacyjny FAPA, Warszawa, nr 4, 21-31.
  3. Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E. (1995): Podstawowe instrumenty prawne polityki rolnej. Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa. Warszawa.
  4. Rozporządzenia nr: 2777/75/EEC, 2771/75/EEC, 1907/90, 1371/95/EC, 1372/95/EC, 1484/95/EC, 1474/95/EC, 2916/95, 1431/94/EC, 1274/91/EEC, 1538/91/EEC.
  5. Rynek drobiu i jaj (1999): Światowy rynek mięsa, drobiu i jaj. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU/FAPA.
  6. Tymińska J., Przychodzeń M., Dybowski G. (1999): System regulacji rynku drobiu i jaj. Biuletyn Informacyjny FAPA, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu