BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szustak Grażyna
Tytuł
Stopa procentowa kredytów udzielanych przez banki komercyjne - elementy składowe i skutki dla banku
Commercial Banks Loan Rate - Its Components and Consequences for the Bank
Źródło
Zeszyt Naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998, nr 144, s. 127-132
Słowa kluczowe
System bankowy, Kredyt bankowy, Stopa procentowa, Polityka kredytowa banków, Banki komercyjne
Banking system, Bank credit, Interest rate, Credit policy of banks, Commercial banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka zanalizowała następujące czynniki wpływające na wysokie oprocentowanie kredytów banków komercyjnych: wysoki poziom rezerwy obowiązkowej, konieczność wnoszenia wpłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wysokie oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, wysokie koszty działania banków komercyjnych oraz rezerwy celowe tworzone na poczet kredytów nieregularnych.

In this paper the most important factors which have an influence on high interest on credit given by Polish commercial banks were submitted for analysis: - high level of obligatory reserves, necessity of making payments for the Bank Guarantee Fund, high interest on of means collected on savings bank accounts, high activity costs of commercial banks in Poland, purposeful reserves created for irregular credits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu