BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybek Maria, Cyrek Piotr
Tytuł
Funkcjonowanie handlu detalicznego w opinii mieszkańców Rzeszowa
Respondents' Opinions from Rzeszów on Functioning of Retail Trade
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie (1), 2003, nr 11, s. 53-67, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Sieci handlowe, Rozwój handlu, Jakość usług handlowych, Konsumencka ocena jakości, Badania konsumenckie
Retail trade, Chain stores, Trade development, Quality of commercial services, Consumers' quality assessment, Consumer research
Kraj/Region
Rzeszów
Abstrakt
W artykule omówiono rozwój handlu detalicznego w Polsce i w Rzeszowie w ostatniej dekadzie XX wieku. Przedstawiono ponadto wyniki badań dotyczących oceny przez mieszkańców Rzeszowa funkcjonowania placówek detalicznych w tym mieście. Zbadano wpływ transformacji sieci handlowej na nawyki zakupowe, dogodność otwarcia placówek handlowych, ich asortyment i poziom zaopatrzenia oraz profesjonalizm i kulturę obsługi.

Authors discussed a development of retail trade in Rzeszów as well as in Poland in the last decade of 20th century. In the paper, there are results of research on functioning of retail trade in Rzeszów based on respondents' opinions. Transformation of distributive network and its influence on shopping habits, opening hours, their assortment, level of supply, professionalism and service has been investigated. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aby Twoje życie było przyjemne i łatwe, „Handel" 1999, nr 9, s. 14-16.
 2. Bal T., Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Zarządzanie - Marketing - Finanse. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 1992, s. 15.
 3. Grzybek M., Rozwój przedsiębiorczości w polskim agrobiznesie. [W:] Transformacja gospodarki a przedsiębiorczość w agrobiznesie. (red.) Grzybek M., Kuźniar W., Makarski S., AR w Krakowie, Rzeszów 2000, s. 28-46.
 4. Kłosiewicz-Górecka U., Rok 2000 w detalu. „Handel" 2001, nr 9, s. 24-26.
 5. Kłosiewicz U., Przemiany w handlu detalicznym artykułami żywnościowymi po 5 latach reformowania gospodarki, „Handel Wewnętrzny" 1995, nr l, s. 36-39.
 6. Polska 2001. Raport o stanie gospodarki, (red.) J. Eysymontt, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001, s. 56.
 7. Polska 2001. Raport o stanie handlu wewnętrznego w roku 2000., (red.) U. Kłosiewicz-Górecka, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001.
 8. Polska. Raport o stanie handlu wewnętrznego w roku 1999, (red.) U. Kłosiewicz-Górecka, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
 9. Raport o stanie handlu wewnętrznego w roku 1998. Strona internetowa: www.mg.gov.pl
 10. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2001, s. 421.
 11. Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2001, s. 330 i 472.
 12. Skuteczność złotego środka, „Handel" 1998, nr 10, s. 64-66.
 13. Sławińska M., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego, Wyd. AE, Poznań 1998, s. 16.
 14. Sora A., Codziennie czy raz w tygodniu, „Handel" 1998, nr 12, s. 38-39.
 15. Urban S., Ekonomika i organizacja handlu żywnością, Wyd. AE, Wrocław 1995, s. 38.
 16. Województwo podkarpackie w 1998 roku. Ważniejsze dane o województwie, powiatach, gminach. 1999. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów, s. 187 i 316.
 17. Wróbel P., Bitwa o handel, „Nowiny" z dn. 19.03.2002, s. l i 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-3478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu