BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tuziak Bożena, Tuziak Arkadiusz
Tytuł
Przedsiębiorstwo w procesie przekształceń społeczno-ekonomicznych
Enterprise in the Process of Socio-Economic Transformation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie (1), 2003, nr 11, s. 130-138, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka scentralizowana, Gospodarka rynkowa, Przedsiębiorstwo na rynku, Otoczenie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo państwowe, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Integracja gospodarcza Polski z UE
Centralized economy, Market economy, Enterprise in the market, Enterprise environment, State enterprises, Privatisation of state owned enterprises, Poland's economic integration with the EU
Abstrakt
W artykule omówiono sytuację przedsiębiorstw w gospodarce planowej. Następnie rozważono przekształcenia, jakie dokonały się w polskich przedsiębiorstwach w procesie transformacji systemowej. W konkluzji wskazano wyzwania i perspektywy transformacji przedsiębiorstw w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

A situation of enterprises in the process of socio-economic transformation has been discussed in the article. In the conclusion, some challenges as well as perspectives of enterprises transformation in the aspect of Poland's accession to the EU have been pointed out. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fedorowicz M., Trwanie i transformacja. Ład gospodarczy w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 1992.
  2. Jasiecki K., Proces dostosowania sprywatyzowanych przedsiębiorstw do wymogów Unii Europejskiej, [w:] Dziesięć lat prywatyzacji bezpośredniej, (red.) M. Jarosz, ISP PAN, Warszawa 2000.
  3. Kozłowski P., Szukanie sposobu. Społeczne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki w Polsce w latach 1989-1993, INE PAN, Warszawa 1997.
  4. Kozłowski P., Krajewski S., Majak R., Przekształcenia własnościowe w latach 1990-1998 w świetle prawa i danych statystycznych, [w:] Dziesięć lat prywatyzacji bezpośredniej, (red.) M. Jarosz, ISP PAN, Warszawa 2000.
  5. Pańkow W., Instytucje pracy w procesie transformacji. Polskie doświadczenia z lat 1990-1992, IFiS PAN, Warszawa 1993.
  6. Szeloch Z. M., Przedsiębiorstwo w procesie transformacji, [w:] Przedsiębiorstwo w procesie transformacji, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Przemyślu, (red.) K. Jaremczuk, Przemyśl 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-3478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu