BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Bożena
Tytuł
Kierunki i tendencje przemian społeczno-gospodarczych w regionie przygranicznym na przykładzie woj. podkarpackiego
Trends in the Socio-Economic Changes in Border Regions - Case of Pokarpacki Voivodship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie (1), 2003, nr 11, s. 151-158
Słowa kluczowe
Gospodarka regionalna, Region przygraniczny, Rozwój gospodarczy regionów, Struktura gospodarki regionów
Regional economy, Border areas, Economic development of regions, Regional economic structure
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Artykuł zawiera charakterystykę obszarów przygranicznych województwa podkarpackiego. Autorka analizuje strukturę gospodarczą i podmioty funkcjonujące w badanym regionie oraz czynniki pobudzające gospodarkę tego regionu.

The article is devoted to the issue of border regions in Podkarpacki voivodship. It consists of analysis of the economic structure as well as subjects operating in investigated region and factors stimulating regional economy. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn statystyczny woj. podkarpackiego, US w Rzeszowie, luty 2002, s. 116.
  2. Chrościcki T., Koniunktura w przedsiębiorstwach po siedmiu miesiącach, „Nowe Życie Gospodarcze", 2002, nr 18, s. 26.
  3. Dane US w Rzeszowie.
  4. Dane UW w Rzeszowie, Wydział Polityki Regionalnej i Promocji Województwa.
  5. Kaczorowski P., Rogut A., Tokarski T., Sektorowe zmiany strukturalne gospodarki (w ujęciu regionalnym), Wiadomości Statystyczne, 2000, nr 9, s. 42.
  6. Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej w woj. podkarpackim (materiały nie publikowane), US w Rzeszowie, luty 2002, s. 10.
  7. Materiały nie publikowane US w Przemyślu, Krośnie i Rzeszowie.
  8. Peterlik M., Wyżnikiewicz B., Ogólnie lepiej, „Rzeczpospolita", 2002, nr 89.
  9. Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej, Biuletyn nr 9, PAN IGiPZ, 1995, s. 51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-3478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu