BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymura-Tyc Maja
Tytuł
Marketing we współczesnych procesach tworzenia i dostarczania wartości klientom
Marketing in the Contemporary Process of Creating and Delivering Values to Customer
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 207-213, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Marketing, Nowa Gospodarka, Globalizacja gospodarki, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Marketing, New Economy, Economic globalization, Enterprise competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zmiany jakie zachodzą we współczesnych procesach tworzenia i dostarczania wartości klientom oraz rolę marketingu, z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, zarówno w tych procesach jak i w warunkach Nowej Gospodarki. Przedstawiono cechy Nowej Gospodarki, wśród których wyliczono m.in.: zmianę mechanizmów koordynacji działalności gospodarczej, zmianę uwarunkowań konkurencyjnych działania przedsiębiorstw, wiedzę, dzięki której współczesne przedsiębiorstwa budują przewagę nad swoimi konkurentami.

Marketing as a management and social process is responsible for creating and delivering value to customers. The value creating processes are strongly influenced by the New Economy conditions. Therefore marketing role in the value creating processes is changing. It integrates the value creating activities of partners in the value net. Marketing competencies become responsible for creating competitive advantage of enterprises and their networks in the New Economy conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Tucci C., Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
 2. Castells M., The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford 2000.
 3. Drucker P., The Practice of Management, Harper, New York 1954 (tłum. polskie: P.Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność – AE Kraków, Kraków 1992).
 4. Evans P., Wurster T., Strategy and the New Economics of Information, „Harvard Business Review" 1997, September-October.
 5. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 6. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa 2001.
 7. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 8. Gummesson E., Practical value of adequate marketing management theory, „European Journal of Marketing" 2002, Vol. 36.
 9. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 10. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 11. Porter M., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985.
 12. Rayport J., Sviokla J., Exploiting the Virtual Value Chain, „Harvard Business Review" 1995, November-December.
 13. Rayport J., Sviokla J., Managing in the Marketspace, „Harvard Business Review" 1994, November-December.
 14. Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 15. Wiliamson O., The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New York 1985 (tłum. polskie: O. Wiliamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998).
 16. Żatomski L., Globalizacja rynków/sektorów a strategie ogólne marketingu globalnego, [w:] idem (red.), Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania. Podstawowe opcje. Instrumenty. (Prace Naukowe AE Katowice), Katowice 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu