BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barański Kazimierz, Witek Jolanta
Tytuł
Regionalny rynek pracy w aspekcie marketingowego działania instytucji w otoczeniu przedsiębiorstwa
Marketing and Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Organizacji i Zarządzania, 1995, nr 1, s. 15-24
Słowa kluczowe
Marketing usług, Zatrudnienie w usługach, Regionalny rynek pracy, Aktywizacja rynku pracy, Zwalczanie bezrobocia
Service marketing, Employment in services, Regional labour market, Labour market activation, Unemployment reduction
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule autorzy zajmują się problematyką regionalnego rynku pracy na przykładzie regionu szczecińskiego. Przedstawiają możliwości zahamowania bezrobocia poprzez rozwój sfery usług. Elementy systemu wspomagania rozwoju usług sprowadzają do kilku postulatów: - racjonalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury rzeczowej i kwalifikacji; - wzmacnianie systemu zasilania kreującego rozwój nowych elementów infrastruktury w obsłudze turystyki, rolnictwa i gospodarstw domowych; - utworzenie systemu przekwalifikowania siły roboczej, doradztwa i pomocy.

The authors agree with these theorists (mainly Ph. Kotler), who maintain that the problems of manpower (specifically people) is a very important, fifth element of marketing strategy. In connection with it, the is sues of employment, particularly unemployment become very significant in marketing. In the article we can read about all problems of unemployment at the local market (in the region of Szczecin). The writers showed there the possibility of setback its growth by using the sphere of services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu