BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Łukasz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Planowanie finansowe w badaniu sprawozdań finansowych
Financial Planning in Testing Financial Reports
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 633, s. 187-199, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Badanie sprawozdań finansowych, Planowanie finansowe, Sprawozdanie finansowe, Analiza finansowa, Budżetowanie
Audit of financial statement, Financial planning, Financial statements, Financial analysis, Budgeting
Uwagi
summ.
Abstrakt
W świetle trudności stojących przed polska ekonomią, istnieje potrzeba wykazania w jaki sposób polskie przedsiębiorstwa mogą kontynuować swoją działalność. W artykule pokazano istniejące procedury, które mogą być wykorzystane w celu kontynuowania tej działalności, oraz przewidywania przyszłych problemów jakie mogą stanąć przed przedsiębiorstwem. Weryfikacja tych procedur powinna być podjęta przez audytorów, których zadaniem m.in. jest kontrolowanie sprawozdań finansowych.

In the face of current difficulties being encountered by the Polish economy, the need to concentrate efforts on how companies can continue in business becomes of paramount importance. The paper shows existing procedures that can be exploited for the continuity of business and for forecasting future problems of companies. This increases the authenticity of economic turnovers and provides earlier signals about the possibility bankruptcy threats. The verification of these procedures ought to be carried out by auditors while checking financial reports since the propriety of such assumptions is one reason of such checks. Such regulations ought to be contained in the working standards of professional auditors so that they do not only verify past activities but also modification plans in order to provide information so desired by recipients of the reports. These changes ought not to be without recommendations for future financial analysis and planning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 1998, nr 46.
 2. Drury C., Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 3. Fedak Z., Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa 1998.
 4. Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego, Warszawa 2001.
 5. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Zh, "Rachunkowość" 2001, nr 5.
 6. Kontynuacja działalności, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (63), Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, Gorzów 2001.
 7. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1969.
 8. Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 9. Micherda B., Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych [w:] Rewizja sprawozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych - referaty i komunikaty na II Doroczną Konferencję Audytingu, Jachranka k. Warszawy, 22-24 listopada 2001, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2001.
 10. Pluta W., Metoda zintegrowanego planowania finansowego, "Rachunkowość" 1997, nr 8.
 11. Pluta W., Wykorzystanie analizy wrażliwości do planowania finansowego, "Rachunkowość" 1997, nr 6.
 12. Skrzywan S., Rachunkowość w przedsiębiorstwie przy gospodarce planowej (cele i funkcje), Gospodarczy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948.
 13. Stasiewski T., Z-score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1996, nr 12.
 14. Zarzecki D., Planowanie finansowe w organizacjach gospodarczych, "Rachunkowość" 1994, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu