BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smutek Halina (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rozwój przedsiębiorstwa a strategie dywersyfikacji
Enterprise Development and Diversification Strategies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 613, s. 15-29, bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Strategia dywersyfikacji, Zarządzanie strategiczne, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Enterprise development, Diversification strategy, Strategic management, Company development strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie dywersyfikacji związane jest z powiększeniem i różnicowaniem terenów funkcjonowania przedsiębiorstwa. W artykule omówiono istotę i rodzaje dywersyfikacji oraz jej przyczyny i cele. Skupiono uwagę na potrzebie przewidywania zmian w procesie rozwoju, co nie tylko pomaga zapobiegać kryzysom, ale również wspiera stały rozwój przedsiębiorstwa.

This article is dedicated to the strategic choices of enterprises. These choices are made under specific internal and external conditions and determine the behaviour, effects and motivation of an enterprise. Generally, various paths to success exist depending on the organisation's strategic situation at a given moment and its aspirations. In analysing the strategies that successful enterprises pursue, it is possible to conclude that enterprises owe their success to the selection of one of the following paths: diversification or specialization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff I., Corporate Strategy, New York 1965.
 2. Drücker P.F., Przedsiębiorczość i innowacja. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 3. Gliński B., Kuc B., Szczepankowski P., Zarządzanie strategiczne. Geneza. Rozwój. Priorytety, Warszawa 1996.
 4. Koch R., Strategia, PSB, Kraków 1998.
 5. Kortan J., Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
 6. Mintzberg H., Quinn J.B., The Strategy Process. Concepts. Context. Cases, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1991.
 7. Osbert-Pociecha G., Dywestycje niedoceniana opcja strategiczna, "Przegląd Organizacji" 1995, nr 12.
 8. Pełka B., Strategie restrukturyzacji organizacyjno-ekonomicznej polskiego przemysłu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1998, nr 3.
 9. Piekarz H., Rozwój organizacji. Złożone układy ergonomiczne jako przedmiot badań synergetycznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1995.
 10. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1992.
 11. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.
 12. Porter M., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
 13. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, pod red. S. Kiełczewskiego, Wrocław 1992.
 14. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1997.
 15. Vademecum prywatyzacji, t. III, Warszawa 1992.
 16. Wawrzyniak B., Międzynarodowa konferencja naukowa nt. The Essence of Strategic Management, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1986, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu