BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Joanna
Tytuł
Zarządzanie procesem lojalności konsumenckiej
Management of Customer Loyality Process
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 225-233, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Lojalność klientów, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Budowanie lojalności klienta, Konsument
Customer loyalty, Enterprise-customer relationship, Cultivation customer loyalty, Consumer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zagadnienie lojalności konsumenckiej i dokonano próby określenia na czym ta lojalność polega w relacjach producent-konsument, w jaki sposób firmy mogą ją kontrolować, kształtować i zarządzać nią oraz jakie są przyczyny ewentualnej nielojalności klientów.

The growing power of consumers in the marketplace has led many producers and suppliers to a dramatic question: does unlimited access to goods and services mean the end of customer loyalty? Loyalty itself is a complex phenomenon consisting of both behavioral and emotional factors. According to this, a combination of six loyalty profiles can be discerned (based on the example of the banking sector). It is absolutely essential for any company to identify the loyalty structure of its clientele. Only in this case it is possible to manage the process of customer loyalty, which is done by using different set of incentives to each loyalty segment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fisher A., Winning the battle for customers, „Journal of Financial Services Marketing" 2001, Vol. 6.
  2. Jones T., Sasser W. Jr., Why satisfied customers defect?, „Harvard Business Review" 1995, No. 11/12.
  3. Kish J., Before your customers leave..., „Bank Marketing" 2000, December.
  4. Kotler Ph., Kotler o marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 175.
  5. Olivier R., Whence consumer loyalty?, „Journal of Marketing" 1999, Vol. 63.
  6. Pietrzak J., Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 173.
  7. Raport B.P.S. Consultants Poland Inwestor indywidualny 2002. Segment klientów zamożnych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu