BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krigar-Koj Marzena, Koj Krzysztof
Tytuł
Znaczenie wykorzystania programów pomocowych UE dla rozwoju polskiej gospodarki
The Importance of the Use of the aid Programmes for the Development of the Polish Economy
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2003, nr 30, s. 109-126
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Pomoc gospodarcza, Programy UE, Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA)
Economic assistance, EU programme, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Instrument for Structural Policies for Pre-accession (ISPA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Aby zmniejszyć różnice w rozwoju gospodarczym i społecznym między grupą krajów kandydujących a ugrupowaniem, UE udziela tym pierwszym pomocy przed-akcesyjnej. W artykule zaprezentowano cele, procedury i wyniki programów PHARE, ISPA oraz SAPARD, stosowanych w Polsce od 2000 roku.

The Eastern enlargement is one of the most serious challenges that the EU has ever faced. Its scale will be the largest ever and it will include the countries representing a relatively low level of the economic development according to the EU standards. It is obvious that all the participants of the enlargement process should benefit from it. Although due to the theory of the optimal integration area (OIA) the integration process should involve only these countries, which have already reached a certain level of the economic exchange and relations between their national economies. To decrease the differences in the economic development the EU provides the can- didate countries with the pre-accession aid. The article presents the goals, procedures and results of PHARE, ISPA and SAPARD programmes that have been achieved in Polandsofar.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2001 Regular Report on Poland`s Towards Accession. Commission of the EC, Brussels, 13 November 2001, SEC(2001) 1752.
 2. Better Management Through Evaluation. Mid-term Review of Structural Funds Programmes: Objectives 1 and 6 (1994-1999). Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1999, s. 39.
 3. Gmyrek A.: Poszerzanie i pogłębianie europejskiej integracji gospodarczej a ewolucja zróżnicowania rozwoju regionalnego i polityki regionalnej Unii Europejskiej. SGH, Warszawa 1999.
 4. http://www.cise.org.pl./informa/programy/ informac.html
 5. http://www.minrol.gov.pl./Publikacje/Sapard/sap.htm
 6. Klima S.: Wpływ programów pomocowych Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji proekologicznych w Polsce. W: Handel międzynarodowy 2001.
 7. Krótka informacja o programie SAPARD. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2000.
 8. Ładyka S.: Z teorii integracji gospodarczej. Teoretyczne aspekty korzyści międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000, s. 226.
 9. Martinez Reyes V.: Reguły gry, czyli o negocjacjach akcesyjnych i łączeniu się Europy. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000, s. 187.
 10. Materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej pod red. K. Budzowskiego i S. Wydymusa. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 308.
 11. Molle W.: Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1995, s. 507.
 12. Ners K., J.: Reforma finansowa PHARE i tworzenie systemu zarządzania finansową pomocą przedakcesyjną i funduszami strukturalnymi. Memoriał. Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998 oraz Raport w sprawie korzyści i kosztów integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską. URM, Warszawa 2000.
 13. Olszewski M.: Fundusze przedakcesyjne. Centrum Informacji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1999. Materiał powielony oraz Unity, Solidarity, Diversity for Europę, Its People and Its Territory. Second Report on Economic and Social Cohesion. Vol. l. European Commission, Luxembourg 200I, s. 155.
 14. Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów: PHARE, ISPA oraz SAPARD. Warszawa 2000.
 15. Program PHARE "Aktualności" http://www.cie.gov.pl.//fundusze/phare/aktual/main.html
 16. Program SAPARE "Aktualności". http://www.cie.gov.pl./fundusze/sapard/aktual/main.html
 17. PHARE-1SPA-SAPARD. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. "Przegląd Rządowy" 1999, nr 9. http://www.kprm.gov.pl./bprz/przeglad/9909/pomoc.htm
 18. Raport w sprawie korzyści i kosztów integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską. URM, Warszawa 2000.
 19. SAPARD Report under Critical Review. Europa Enlargment. "Weekly Newsletter" of 28 January 2002. http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/newsletter/latest__weekly.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu