BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczęsna-Urbaniak Agnieszka
Tytuł
Wybrane teorie struktury kapitału w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa
Specific Theories of Capital Structure in Creation Value of Firm
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2004, nr 42, s. 239-249
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Kapitał przedsiębiorstwa, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Teoria finansów, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Enterprise value, Business capital, Company capital structure, Financial theory, Enterprises financial management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule wskazano na zależność między strukturą kapitału przedsiębiorstwa a wzrostem jego wartości. Przeanalizowano strukturę kapitału i kształtujące ją czynniki w ujęciu teorii struktury kapitału. Podkreślono, że nie ma jednej, spójnej teorii struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Zatem rozważono teorię uwzględniającą: podatki, koszty bankructwa i koszty informacyjne.

Corporate capital choices are affected by number of different factors. No unified theory of capital structure has been developed up to now. However, current explanations of corporate financial policy may be grouped into three main categories: taxes, agency costs and information costs. A search for optimal capital structure is aimed at: maximizing tax advantage of debt and reduction of agency costs and information costs resulting from corporate debt choices. All financial decisions should led to increasing company's market value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Angelo de H., Masulis R.: Optimal Capital Structure Under Corporate and Personal Taxation. "Journal of Financial Economics" 1980, March.
 2. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 1997, s. 168.
 3. Copeland T., Weston J.F.: Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley 1988, s. 499.
 4. Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 120.
 5. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F.: Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy. Paanpol, Poznań 1992, s. 18.
 6. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 121.
 7. Harris M., Raviv A.V.: A Sequential Signalling Model of Convertible Debt Call Policy. "Journal of Finance" 1991, nr 46.
 8. Jerzemowska M.: Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 92.
 9. Lang L.H., Stultz R.M.: Contagion and Competitive Intra-Industry Effects of Bankruptcy Announcements: An Empirical Analysis. "Journal of Financial Economics" 1992, nr 32.
 10. Martin J.D., Cox S.H., McMinn R.D.: The Theory of Finance. Evidence and Applications. The Dryden Press 1988, s. 536.
 11. Miller M.H., Modigliani F.: Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Corerection. "The American Economic Review" 1963, June.
 12. Miller M.H., Modigliani F.: The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. "The American Economic Review" 1958, June.
 13. Moyer R.Ch., McGuigan J.R., Kretlow W.J.: Contemporary Financial Management. West Publishing Company 1992, s. 211.
 14. Myers S.C.: Determinants of Corporate Borrowing. "Journal of Finance" 1997, nr 5, s. 347.
 15. Myers S.C.: The Capital Structure Puzzle. "Journal of Finance" 1984, July.
 16. Petty J.W., Keown A.J., Martin J.D., Scott D.F.: Basic Financial Management. Prentice Hall International. Inc. 1993, s. 315.
 17. Shapiro A.C.: Modern Corporate Finance. Mcmillan Publishing Company 1990, s. 104.
 18. Urbańczyk E.: Znaczenie analizy struktury kapitałowej w strategii rozwojowej przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 1998, nr 12, s. 28-32.
 19. Warner J.B.: Bankruptcy, Absolute Priority and the Pricing of Risky Debt Claims. "Journal of Financial Economics" 1977, May.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu