BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepkowska Malwina
Tytuł
Problemy prywatyzacji w wybranych teoriach ekonomicznych
Problems of the Privatization in Selected Theoretical Trends
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2004, nr 42, s. 109-122
Słowa kluczowe
Prywatyzacja, Teoria ekonomii, Doktryny ekonomiczne, Historia myśli ekonomicznej, Rola państwa w gospodarce
Privatisation, Economic theory, Economic doctrine, History of economic thought, States' role in economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W naukach ekonomicznych pojawiło się wiele kierunków i szkół, z których jedne głosiły hasła liberalizmu ekonomicznego, inne zaś opowiadały się za interwencjonizmem państwowym. W artykule omówiono podstawowe szkoły obu nurtu, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku do własności prywatnej. Biorąc pod uwagę dominację własności prywatnej albo własności państwowej, wyróżniono dwa nurty teorii ekonomicznych: nurt wolnorynkowy (klasycy, neoklasycy, keynesizm, nowe doktryny neoliberalne) i nurt etatystyczny (socjalizm utopijny i marksizm).

The choice of appropriate economic policy and especially the determination of the scope of State's role in creation of adequate frames of functioning of commercial entities is an extremely important issue. Throughout centuries of economic history of the world, a lot of tendencies and schools appeared. Some of them chanted slogans of economic liberalism and other supported state's interventionism. Both pro- and antiinterventionist opinions fought between each other for domination, both on the grounds of theory of economy and in economic practice. The article discusses elementary schools of both tendencies. Main emphasis has been placed on their attitude towards private property. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu