BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lechwar Małgorzata
Tytuł
Instytucje prawne w zakresie realizacji inwestycji proekologicznych
Law Institutions in Realization of an Proecological Investments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa (2), 2004, nr 18, s. 60-66, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Inwestycje w ochronę środowiska, Fundusze ekologiczne
Environmental protection, Environmental investments, Ecological funds
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
Abstrakt
Opracowanie porusza problem możliwości realizacji inwestycji proekologicznych na obszarach wiejskich przy wsparciu różnych grup instytucji. Zaprezentowano podstawy prawne działań instytucji odpowiedzialnych za realizację i kontrolę realizacji inwestycji proekologicznych. Szczególną uwagę zwrócono na działalnia instytucji zainteresowanych realizacją inwestycji proekologicznych w gospodarstwach rolnych. Ponadto przedstawiono kryteria wyboru przedsięwzięć ekologicznych finansowanych ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podkreślono potrzebę współpracy między instytucjami zajmującymi się w kraju planowaniem, realizacją, kontrolowaniem realizacji i wspieraniem inwestycji ochronnych. (oryg. streszcz.)

The study touches a problem of possibilities of realization the proecological investments in the rural areas, supporting by the different groups of institutions. They were presented the law basis of actions of institutions responsibleng realization and inspection of realization the proecological investments. Especially attention they were payed on the actions of institutions interesing in realization of proecological investments in the agricultural farms. Also they were presented the criterts of choice an ecological enterprises financing from means of voivodship founds of environment protection and water economy. They ware underlined the need of cooperation between institutions taking np: planning, realization, inspecting of realization and supporting of protectional investments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-346X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu