BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janeczek Urszula
Tytuł
Etyka w marketingu międzynarodowym - wybrane aspekty metodyki badań
Ethics in International Marketing - Selected Aspects of Research Methodics
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003, nr 1004, s. 92-98, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania
Słowa kluczowe
Marketing międzynarodowy, Etyka życia gospodarczego, Etyka zarządzania
International marketing, Ethics of economic life, Ethics of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zamieszczono i omówiono schemat obszarów oddziaływania etyki zarządzania gospodarczego, model przedsiębiorstwa oparty na koncepcji osób żywotnie zainteresowanych i tabelę zatytułowaną "prawa człowieka gospodarującego".

The business ethics adapt methods and objectives of normative ethics, adjusting them to particular requirements connected with moral problems which occur in an economic activity. Ethics in international marketing are opportunities to understand the specific ethical,, religious and political norms against the background of the general system of values and the use of this knowledge for the advantage of the enterprise and according to the stakeholders' concept. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chryssides G.D., Kaler J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999.
  2. Etyka biznesu z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L.V. Ryancsv, J. Sójka, Wyd. "W drodze", Poznań 1997.
  3. Janeczek U., Odpowiedzialność społeczna a funkcjonowanie przedsiębiorstw w wielokulturowym otoczeniu (wyniki badań), [w:] Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym - wyniki badań, red. J. Kramer, U. Janeczek, AE, Katowice 2002.
  4. Karcz K., System informacji marketingowej w warunkach internacjonalizacji przedsiębiorstwa, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, T.I., AE, Wrocław 2002.
  5. Klimczak B., Etyka gospodarcza, AE, Wrocław 1996.
  6. Klimczak B., Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, AE, Wrocław 1998.
  7. Mayor F., Przyszłość świata, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.
  8. Pietrzkiewicz T., Etyka zarządzania działalnością gospodarczą, IOiZWP "ORGMASZ", Warrszawa 1995.
  9. Pietrzkiewicz T., System wartości i kodeksy etyczne w gospodarce, IOiZWP "ORGMASZ", Warszawa 1997.
  10. Rand A., Cnota egoizmu, Wyd. ZYSK i S-ka, Poznań 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu