BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fierla Irena, Kuciński Kazimierz
Tytuł
Współczesna ewolucja czynników lokalizacji przemysłu w Polsce
Contemporary Evolution of Localisation Factors of Industry in Poland
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1996, nr 408, s. 7-74
Słowa kluczowe
Lokalizacja produkcji przemysłowej, Gospodarka przestrzenna, Polityka przestrzenna, Polityka przemysłowa
Industrial production location, Spatial economy, Spatial policy, Industrial policy
Abstrakt
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie na czym, w warunkach gospodarki rynkowej, polega zmiana sposobu i zakresu oddziaływania czynników lokalizacji na ekonomikę przedsiębiorstw i w jakim zakresie wpływa lub może wpływać na zachowania lokalizacyjne. Analizie poddano takie czynniki jak: baza surowcowa i energetyczna, rynek zbytu, infrastruktura, korzyści aglomeracji, ziemia i czynniki ekologiczne. Następnie scharakteryzowano współczesną polską przestrzeń lokalizacyjną przemysłu: zasoby naturalne, ludzkie i majątku trwałego.

The authors make an attempt to answer the question what does consist in change the way and range of impingement of localisation factors on enterprises' economy in condition of market economy. Analysed such factors as raw materials and energy bases, outlet, infrastructure, agglomeration advantages, soil and environment friendly factors. Next characterised contemporary Polish localisation space of industry: natural, human and fixed assets reserves. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu