BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fierla Andrzej
Tytuł
Możliwości oddziaływania na inwestorów w sferze ochrony środowiska naturalnego (próba analizy)
Possibilities of Impingement on Investors in the Area of Natural Environment Protection (Attempt of Analysis)
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1996, nr 408, s. 119-128
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna państwa, Inwestycje w ochronę środowiska, Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska, Cenowe instrumenty polityki ekologicznej, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Environmental protection, State ecological policy, Environmental investments, Economic instruments of environmental protection, Ecological policy pricing instruments, Investment decisions
Abstrakt
Artykuł ma za zadanie określenie warunków, jakie powinny być spełnione, rodzaju instrumentów i sposobu ich wykorzystania w celu skutecznego oddziaływania na przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. Autor dokonał analizy z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Analiza ta pozwoliła ustalić, czym kieruje się indywidualny inwestor w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wpływ na decyzje inwestorów mają instrumenty bezpośrednie: zakazy, normy i licencje ekologiczne oraz instrumenty pośrednie: kary, opłaty za emisję, kredyty preferencyjne, ulgowe opodatkowanie dóbr inwestycyjnych i - w dłuższej perspektywie - rynek zanieczyszczeń ekologicznych.

The aim of this article is to present type of instruments and way of its use in order to effective impingement enterprises. The author analysed the problem from the enterprise point of view. On investors' decisions have impact following direct instruments: bans, standards, ecological licenses and indirect instruments: penalties, fee for emission, preferential loans, reduced taxation of investing goods. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu