BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewski Marek
Tytuł
Źródła finansowania infrastruktury komunalnej w kontekście integracji Polski z Unią Europejską (na podstawie województwa zachodniopomorskiego)
Sources of Financing Losd Communities Infrastructure Investments on the Wiew of Poland's Accession to European Union (On the Example of Zochodniopomorskie District)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2004, nr 42, s. 251-261, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Finansowanie inwestycji w gminie, Fundusze strukturalne, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA)
District, Investment financing in district, Structural funds, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Instrument for Structural Policies for Pre-accession (ISPA)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Artykuł przedstawia programy pomocowe umożliwiające finansowanie inwestycji infrastrukturalnych dostępne gminom województwa zachodniopomorskiego. Autor omawia takie programy jak: PHARE, ISPA, SAPARD i PAOW.

European Union support programs like PHARE, ISPA, SAPARD or PAOW can be the first step in real structural and cohesion funds implementation to Polish socioeconomic system. The task of these funds will be to reduce the differences between levels of infrastructure development in particular regents of Europe. Scale of these funds will be the real challenge for the self-government of the regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Krüger L.: Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w latach 1999-2000. "Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie" 2001, nr 2.
  2. Socha B.: Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w latach 2000-2001. "Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie" 2002, nr 2.
  3. Weber M.: ISPA w praktyce. Przecieranie szlaku. "Wspólnota" 2002, nr 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu