BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta
Tytuł
Dobór wskaźników do oceny wypłacalności przedsiębiorstw
Selection Index Analysis Solvency Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2004, nr 42, s. 275-285
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Wskaźniki wypłacalności przedsiębiorstwa, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Enterprises financial management, Enterprises financial liquidity, Enterprise solvency ratios, Estimation of enterprises financial condition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dobór wskaźników wykorzystywanych do oceny wypłacalności zgodny z istotą wypłacalności przedsiębiorstw działających w gospodarce rynkowej. Analiza wypłacalności dokonywana jest w ujęciu statycznym i dynamicznym. Analiza statyczna zawiera elementy długookresowe (strukturalną ocenę wypłacalności) i krótkookresowe (symptomy niewypłacalności). Dynamiczny pomiar wypłacalności jest oparty na rachunku przepływów pieniężnych i zawiera ocenę struktury środków z działalności operacyjnej oraz wystarczalności i wydajności gotówkowej.

Analysis solvency should be twice plane: analysis static and dynamic. Analysis static include component structural and current liquidity, and ability to carry reserves. Basic analysis dynamic is cash flow and index structure, sufficient, productivity of cash. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.: Corporate Financial Distress and Bankruptcy - A Complete Guide to Prediction & Avoiding Distress and Profiting from Bankruptcy. John Wiley & Sons, New York 1993.
 2. Börner D.: Die Bedeutung von Finanzierungsregeln für betriebswirtschaftliche Kapitaltheorie. "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1967, Jg. 37, s. 342.
 3. Franke T., Hax M.: Finanzwirtschaftlich des Unternehmens und Kapitalmarkt. 2 Aufl., Berlin-Heidelberg 1990, s. 72.
 4. Grabczan W.: Niektóre przyczyny powstania trudnych kredytów. "Bank i Kredyt" 1994, nr 4-5.
 5. Groppeli A.A., Nikbakht E.: Wstąp do finansów. WIG-Press, Warszawa 1999, s. 365-366.
 6. Marx M.: Finanzmanagement und Finanzcontrolling im Mittelstand. Vom Fachbereich 18 - Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Berlin zur Erlangung des Akademischen Grades, Berlin 1993.
 7. Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Tendencje rozwoju metodologii oceny wypłacalności przedsiębiorstw. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Kreos, Szczecin 2003, s. 302-303.
 8. Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Potrzeba i kierunki doskonalenia metod oceny wypłacalności przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Kreos, Szczecin 2003, s. 237-250.
 9. Ostaszewski J.: Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej. Wyd. Difin, Warszawa 2001, s. 147.
 10. Peridon L., Steiner M.: Finanzwirtschaft der Unternehmung. 6. Aufl., München 1991, s. 466.
 11. Reichman T.: Controlling mit Kennzahlen. Wyd. 2. Franz Vahlen Verlag, München 1999, s. 157.
 12. Serfling E.: Finanzplanung und Finanzdisposition als Anfaben des Finanzmanagements mittelständischer Unternehmen. Der Betrieb 44 ig. 1992, s. 207.
 13. Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2003, s. 357-360.
 14. Sierpińska M., Wędzki T.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1998, s. 58-62, 52-58.
 15. Stos D., Gajdka J.: Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001. W: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. T. I. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 149-161.
 16. Śnieżek E.: Jak czytać cash flow. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997, s. 78-89.
 17. Śnieżek E.: Przewodnik po cash flow. Cz. I. Metodologia i techniki sporządzane według nowej ustawy o rachunkowości. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 18. Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 288-289.
 19. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 39-40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu