BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas Wanda
Tytuł
Koncepcja controllingu w sterowaniu wartością dla akcjonariuszy
Controlling Conception in a Shareholders Value Steering
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2004, nr 42, s. 303-314
Słowa kluczowe
Controlling, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Controlling, Enterprise value, Value Based Management (VBM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, zwłaszcza w dynamicznym i zmiennym otoczeniu, wymaga wsparcia przez controlling. W artykule przedstawiono koncepcję controllingu w sterowaniu wartością dla akcjonariuszy. W szczególności omówiono definicję controllingu, jego funkcje, zadania i strukturę. W koncepcji controllingu wartości dla akcjonariuszy wyszczególniono dwa rodzaje controllingu: controlling rentowności i controlling ryzyka, które poddano dalszej dezagregacji. W ten sposób określono zakres sterowania wartością przedsiębiorstwa i możliwy stał się dobór instrumentów umożliwiający to sterowanie.

Efficient value management especially in dynamic and variable environment will demand controlling support. In an article there is presented a controlling conception in a shareholders value steering. In peculiarities there are presented definitions, functions, assignments and structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amshoff B.: Controlling in deutschen Unternehmungen: Realtypen, Kontext und Effizienz. Wiesbaden 1993.
 2. Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M.: Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce. WIG-Press, Warszawa 2001, s. 21.
 3. Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje. Systemy. Narzędzia. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 403.
 4. Duraj J.: Pojęcie controllingu i jego miejsce w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. J. Duraj. Wyd. Naukowe Novum Sp. z o.o., Płock 2003, s. 9-11.
 5. Günther T.: Unternehmenswertorientiertes Controlling. Verlag Franz Vahlen, München 1997, s. 235.
 6. Günther T.: Vom strategischen zum operativen Wertsteigerungsmanagement. W: A. Wagenhofer, G. Hrebicek (Hrsg.): Wertorientiertes Management. Konzepte und Umsetzungen zur Unternehmens-wertsteigerung. Red. A. Wagenhofer, G. Hrebicek. Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2000, s. 83.
 7. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, s. 14.
 8. Küpper H.U.: Controlling: Konzeption, Aufgaben und Instrumente. Stuttgart 1995.
 9. Lange Ch., Schaefer S., Daldrup H.: Integriertes Controlling in Strategischen Unternehmensnetzwerken. "Controlling" 2001, nr 2.
 10. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy. PWN, Warszawa 2000, s. 38.
 11. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. WIG-Press, Warszawa 1999, s. 188.
 12. Schierenbeck W., Lister M.: Value Controlling. Grundlagen Wertorientierter Unternehmensführung. R. Oldenbourg Verlag, München-Wien 2001, s. 12.
 13. Skoczylas W.: Controlling wartości przedsiębiorstwa jako instrument skutecznej maksymalizacji bogactwa akcjonariuszy. W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Kreos, Szczecin 2003, s. 847.
 14. Volkart R.: Umsetzungsaspekte von Discounted Cash Flow-Analysen. Probleme im Zusammenhang mit Methodenanwendung. "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1997, nr 2, s. 105.
 15. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999, s. 58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu