BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aniszewska Grażyna
Tytuł
Strategie integracji firm w fuzjach i przejęciach
Strategies of Firms' Integration in Mergers and Acquisitions.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 528, 194 s., rys., tab., bibliogr. s. 181-194
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza przedsiębiorstw, Fuzje i przejęcia, Rynek samochodowy, Studium przypadku, Kultura organizacji, Globalizacja
Economic integration of enterprises, Mergers and acquisitions, Car market, Case study, Corporate culture, Globalization
Abstrakt
W pracy przedstawiono najnowsze poglądy na integrację firm i przejęciach, ze szczególnym uwzględnieniem związków między strategią a kulturą organizacyjną, warunkującymi skuteczność tych procesów. Specyfikę fuzji i przejęć przedstawiono w podziale na fazę przygotowań do podpisania umowy i proces integracji. Autorka przedstawiła także własny model wyboru strategii firm (uwarunkowany stopniem różnic kultur organizacyjnych oraz zagrożeniem pozycji rynkowej), a także jego weryfikację na gruncie badań najważniejszych przypadków międzynarodowych fuzji i przejęć dokonanych w przemyśle samochodowym ostatnim dziesięcioleciu (Daimler i Chrysler, Renault i Nissan, przejęcia Forda, Volkswagen i Skoda, Daewoo-FSO). Wynikiem konfrontacji była modyfikacja modelu i synteza, w której przedstawiono metody diagnozowania stanu wyjściowego łączących się organizacji, określania stopnia pożądanych zmian oraz sposoby ich wdrażania.

The study gives the latest views on firms' integration as well as mergers and acquisitions with a special attention paid to the relations between strategy and organizational culture. The author presents her own model of firm's strategy choice as well as its verification based on research on the most important cases of international mergers and acquisitions in the last decade in car industry.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams G., Ingersoll V.: Painting over old works: the culture of organization in an age of technical rationality, w: Organizational symbolism, praca zbiorowa pod red. B. Turn-era, New York, Walter de Gruyter 1990.
 2. Adler N.: International dimensions of organizational behavior. Boston, PWS - Kent Publishing Company 1991.
 3. Aiello R.J., Watkins M.D.: The fine art of friendly acquisition. "Harvard Business Review" November-December 2000.
 4. Allaire Y., Firsirotu M.: Les meines de I'innovation. Le Systeme japonais et l'experience americaine. Charettc, Fotier, Hawey, Touch ROSS, Gestion 1988.
 5. Alvesson M.: Cultural perspectives on organizations. Cambridge, Cambridge University Press 1993.
 6. Alvesson M., Lindkvist L.: Transaction costs, clans and coroporate culture. "Journal of Management Studies" May 1993.
 7. Aniszewska G.: Opór wobec zmian w organizacjach. "Marketing i Rynek" 1998, nr 8-9.
 8. Aniszewska G.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw przez zagranicznego inwestora strategicznego: czynniki sukcesu i niepowodzenia. Warszawa, SGH 1996.
 9. Aniszewska G., Gielnicka I.: Firma to ja, firma to my. W jaki sposób tworzyć kulturę organizacyjną firmy. "Personel" 1997, nr 9.
 10. Anslinger P., Copeland Th.: Growth through acquisitions: afresh look. "Harvard Business Review" January-February 1996.
 11. Ashkenas R., DeMonaco L., Francis S.: Making the deal real: how GE Capital integrates acquisitions, "Harvard Busines Review" January-February 1998.
 12. Ashkenas R., Francis S.: Integration managers: special leaders for special times. "Harvard Business Review" November-December 2000.
 13. Aube C: Les secrets de familie des entreprises. "Enjeux. Les Echos" decembre 2002.
 14. Avishai B.: A European platform for global competition: an interview with VW's Carl Hahn. "Harvard Business Review" July-August 1991.
 15. Barnard Ch.: Funkcje kierownicze. Kraków, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik 1997.
 16. Barnett W.P., Hansen M.T., The red queen in organizational evolution. "Strategic Management Journal" 1996, Vol. 17.
 17. Barton D., Newell R., Wilson G.: How to win in a financial crisis? "The McKinsey Quarterly" 2002, No. 4.
 18. Bauchard F.: Renault redessine sä toile. "Enjeux. Les Echos" mai 2002.
 19. Bauchard F., Guelaud C., Steinmann L., Trentesaux J., Virard M. P.: Fusions. La guerre des cultures. "Enjeux" Janvier 2001.
 20. Baum J., Dobbin F. (red.): Economics meets sociology in strategic management. Stamford, Connecticut, JAI Press, 2000.
 21. Berg P.O.: Organization change as symbolic transformation process w: Ogranizational culture praca zbiorowa pod red. P. Frosta, L. Moore'a, M. Louis, C. Lundberga, J. Martin, London, Sage Publications 1985.
 22. Bielecki J., Margas D.: FSO z niewiadomymi. "Rzeczpospolita" 19.08.1995.
 23. Bieshaar H., Knight J., Van Wassenaer A.: Deals that create value. "McKinsey Quarterly" 2001, No. 2.
 24. Bińczak H.: W Nysie już teraz, w Warszawie od poniedziałku: Daewoo w Polsce ma przestoje. "Rzeczpospolita" 25.10.2000.
 25. Birkinshaw J.: You take the low road, and I'll take the high road: different strategies for successful integration of mergers and acquisitions. Stuttgart, Referat na konferencję EIBA 1997 (maszynopis).
 26. Birkinshaw J., Bresman H., Häkanson L.: Managing the post-acquisition integration process: how the human integration and task integration processes interact to foster value creation. "Journal of Management Studies" 2000, No. 3.
 27. BMW Group, Ford Motor Company sign definitive agreement for Land Rover. PR News-wire Association, 24.05.2000.
 28. Bouchikhi H., Kimberly J.: Escaping the identity trap. "Sloan Management Review" 2003, No. 3.
 29. Brake T., Walker D., Walker T.: Doing business internationally. New York, Irwin 1995.
 30. Bratnicki M.: Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji. Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2002.
 31. Braun W., Warner M.: The "culture free" versus "culture-specific" management debate w: Managing across cultures, praca zbiorowa pod red. M. Warnera, P. Joynta; London, Thomson Learning 2002.
 32. Brouthers K., Brouthers L.: Explaining the national cultural distance paradox. "Journal of International Business Studies" 2001, No. 1.
 33. Bryan L., Fräser J.: Getting to global. "The McKinsey Quarterly" 1999, No. 4.
 34. Buono A., Bowditch J.: The human side of mergers and acquisitions. Manging collisions between people, cultures and organizations. San Francisco, Jossey-Bass Publishers 1989.
 35. Burak A.: Wszystkie na sprzedaż. "Rzeczpospolita" 30.08.2000.
 36. Burt R.: When is corporate culture a competitive asset? "Financial Times", Autumn 1999.
 37. Canino S: Le marche automobile au Mercosur: une opportunite saisie par PSA Peugeot -Citroen. Jossay-en-Josas, HEC 1999/2000.
 38. Cartwright S., Cooper C.: Mergers and acquisitions. The human factor. Oxford, Butter-worth - Heinemann Ltd 1992.
 39. Chevrier S.: Le management des equipes interculturelles. Paris, Presses Universitaires de France 2000.
 40. Cheyvialle A.: Skoda, le printemps de Vautomobile tcheque. "Le Figaro". Entreprises 5.05.2003.
 41. Child J.: Culture contingency and capitalism in cross-cultural study of organizations w: Research in organizational behaviour, praca zbiorowa pod red. L. Cummingsa, B. Stawa, Greenwich, JAI Press l981, nr 3.
 42. Child J.: Theorizing about organization cross-nationally w: Managing across cultures, praca zbiorowa pod red. M. Warnera, P. Joynta, London,Thomson Learning 2002.
 43. Chu J.: Hapily ever after? "Time" 25 March 2002.
 44. Cielemiecki M., Suchar H.: Daewoo bis. "Wprost" 5.12.1999.
 45. Clash of the titans. http://www.forbes.com/2001/05/ll/0511flint_print.html Commision of the European Communities: Case No IV/M.1204 - Daimler/Chrysler. Merger Procedure, 22.07.1998. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
 46. Commision of the European Communities: Case No IV/M.1519 - Renault/Nissan. Merger Procedure, 12.05.1999 (CELEX database, doc. nr 399M1519). Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
 47. Commision of the Europen Communities: Regulation No 4064/89. Merger Procedure. Article 6(1) (b).
 48. Conner D.: Managing at the speed of change. New York, Villard Books 1994.
 49. Cummings L., McKinght D., Chervany N.: Initial trust formation in new organizational relationship. "Academy of Management Review" 1998, No. 3.
 50. Th.Dandridge: The life stages of a symbol. When symbols work and when they can't? w: Ogranizational culture praca zbiorowa pod red. P. Frosta, L. Moore'a, M. Louis, C. Lundberga, J. Martin, London, Sage Publications 1985.
 51. Daniels J., Radebaugh: International Business. Reading, Massachusetts, Adison Wesley 1995.
 52. Day J., Mang P., Richter A., Roberts J.: Has pay for performance had its day? "The McK-insey Quarterly" 2002 , No. 4.
 53. Deal T., Kennedy A.: Corporate cultures: the rites and rituals. Reading, Adison-Wesley Publishing Company Inc. 1982.
 54. Demeis R.: Lincoln Jaguar marriage bears first fruit. Cahners Publishing Company, 19.07.1999, http://www.findrticles.com/cf_0/ml068/l_54/55205230/print.jhtml
 55. Drucker P.: Five rules of successful acquisition. "The Wall Street Journal" 15 October 1981.
 56. Drucker P.: Myśli przewodnie Druckera. Warszawa, MT Biznes 2002.
 57. Dworzecki Z., Kłoczko M.: The perspective and experience of employers in the evolution of enterprise culture in Poland w: Enterprise culture in a transition economy, praca zbiorowa pod red. R. Rapackiego; Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 1996.
 58. Dyer W.: The cycle of cultural evolution in organizations w: Gaining control of the corporate culture praca zbiorowa pod red. R. Kilmanna, M. Saxton, R. Serpa, San Francisco, Jossey-Bass Publishers 1985.
 59. Erez M., Earley Ch.: Culture, self-identity and work. Oxford, Oxford University Press 1993.
 60. Ernst D., Halevy T.: When to think alliance. "The McKinsey Quarterly" 2000, No. 4.
 61. Erramilli M.: Nationality and subsidiary ownership patterns in multinational corporations. "Journal of International Business Studies" 1996, No. 2.
 62. Esposito O., Luboucq V.: Siderurgie: Arcelor a reussi sa fusion entre egaux. Une interview du patron operationnel Guy Dolle. "Les Echos. Le Quotidien de l' Economic" 1.07.2003.
 63. Fainsibler D.: Lesfrancais recompenses de leur efforts en matiere de qualite et d'innovation. "Enjeux Les Echos" Novembre 2002.
 64. Feast R: How Ford and GM manage their European acquisitions. http://www.findarticles. com/cf_0/ni3012/n4_vl78/20499968/pl/article.jhtml?term+ford+acq
 65. Flint J.: Ford: a distracted driver. "Forbes" 6.09.2001.
 66. Flint J.: Rethinking Fords move into luxury. "Forbes" 19.11.2001.
 67. Flint J.: Revolution needed at Ford. "Forbes" 27.05.2002.
 68. Ford Motor Company officially aquires Land Rover, 4.07.2000, http://www.moforing.web. com/newseditorial/landroverweb/ford_motor_company_officially_ac.htm
 69. Foster R., Kapłan S.: Creative destruction. London, Prentice Hall 2001.
 70. Frost P., Moore L., Louis M., Lundberg C., Martin J. (red.): Organizational culture. London, Sage Publiations 1985.
 71. Frost P., Moore L., Louis M., Lundberg C., Martin J. (red.): Reframing organizational culture. London, Sage Publications 1991.
 72. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN 1997.
 73. Funakawa A.: Transcultural management. San Francisco, Jossey-Bass Publishers 1997.
 74. Galford R., Drapeau A.: The enemies of trust. "Harvard Business Review" February 2003.
 75. Garraham Ph., Stewart P.: The Nissan enigma. Flexibility at work in local economy. MAN-SELL, London,1992.
 76. Gersten M., S0derberg A.M., Torp J.E.: Different approaches to the understanding of culture in mergers and acquisitions, w: Cultural dimensions of international mergers and acquisitions praca zbiorowa pod red. M. Gersten, A.M. SØderberga, J.E. Torpa, New York, Walter de Gruyter 1998.
 77. Gersten M., Soderberg A.M., Torp J.E. (red.): Cultural dimensions of international mergers and acquisitions. New York, Walter de Gruyter 1998.
 78. Gesteland R.: Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN 2000.
 79. Ghemawat P.: Distance still matters - the hard reality of global expansion. "Harvard Bu-sines Review" September 2001.
 80. Ghoshal S.: Moran P.: Bad practice: a critique of the transaction cost theory. "Academy of Management Review" 1996, No. 1. Gołata K.: Autostop. "Wprost" 22.10.2000.
 81. Gołata K.: Roverem na Żerań. http://businessman.onet.pl/artykul.html?MP=l&ITEM= 1109081&M=WB
 82. Gołata K.: Wielka piątka. "Wprost" 5.03.2000.
 83. Gołata K.: Wielkie Iowy. "Wprost" 14.02.1999.
 84. Gordon G: The relationship of corporate culture to industry sector and corporate performance, w: Gaining control of the corporate culture, praca zbiorowa pod red. R. Kilmanna, M. Saxton, R. Serpy; San Francisco, Jossey-Bass Publishers 1985.
 85. Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN 1996.
 86. Grundy T.: Strategy, acquisitions and value. "European Management Journal" 1996, No. 2.
 87. Guez L.: Le magicien Ghosn. "Le Figaro". Entreprises 24.03.2003.
 88. Guez L.: Carlos Ghosn: "Le nerfde la guerre, c'est la motivation". "Le Figaro". Entreprises 24.03.2003.
 89. Guillermard V., Vetil V.: Studio Disney nest pas I'ultime etape. Un entretien avecJ.Rasulo, lepresident d'Euro Disney. "Le Figaro", Entreprises, 16-17 mars 2002.
 90. Habeck M., Kroger F., Tram M.: Apres la fusion. Paris, Dunod 2001.
 91. Hall E.T.: Poza kulturą. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN 2001.
 92. Hall E.T., Hall M.R.: Guide du comportement dans les affaires internationales: Allemag-ne. Etats-Unis, France. Paris, Editions du Seuil 1990.
 93. Hamel G., Prahalad C.K.: Przewaga konkurencyjna jutra. Warszawa, Business Press 1999.
 94. Hampden-Turner C.: La culture d'entreprise. Paris, Seuil 1990.
 95. Hampden-Turner C., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. Warszawa, Dom Wydawniczy ABC 1998.
 96. Haspeslagh P. Jemison D.: Managing acquisitions: creating value through corporate re-newal. New York, Free Press 1991.
 97. Hatch M.J.: Organization theory: modern, symbolic and postmodern perspectives. Oxford, Oxford University Press 1997.
 98. Hennart J.R, Larimo J.: The impact of culture on the strategy of multinational entreprises: does national origin affect ownership decisions? "Journal of International Business Studies" 1998, No. 3.
 99. Hennart J.R, Larimo J., Chen S.R: Does national origin affect the propensity of foreign investors, w: New challenges for European and international business praca zbiorowa pod red. R. Schiattarella; Rome, EIBA, Confindustria 1995.
 100. Hoecklin L.: Managing cultural differences. Wokingham, Addison-Wesley Publishing Company 1995.
 101. Hofstede G.: Cultural consequences: international differencess in work related values. Beverly Hills, Sage Publications 1980.
 102. Hofstede G.: Cultures and organizations: software of the mind. Maidenhead, McGraw Hill 1991.
 103. Hofstede G.: Kultury i organizacje. Warszawa, PWE 2000.
 104. Iwaszkiewicz J.: Czy Daewoo się odbije? "Rzeczpospolita" 14.10.2000.
 105. Jacques E.: The changing culture of a factory. London, Tavistock 1951.
 106. Jewett D.: DaimlerChrysler gears up trucks business with Detroit diesel Western star acquisitions. August 2000, http://www.findarticles.com/cf_0/m31012/8_180/64341772/ print. Jhtml
 107. Johnson H.: Fuzje i przejęcia. Warszawa, Liber 2000.
 108. Karlof B.: Strategia biznesu. Warszawa, Biblioteka Menedżera i Bankowca 1992.
 109. Katz D., Kahn R.: Społeczna psychologia organizacji. Warszawa, PWN 1979.
 110. Kay L, Shelton M.: The people problem in mergers. "The McKinsey Quarterly" 2000, nr 4.
 111. Keller M.: The Premier Group's problems. August 2001, http://www.findarticles.com/cf_ 0/m3012/8_181/79007325/print.jhtml
 112. Keller M.: Why Volvo isn't Ford's answer? March, 1999, http://www.findarticles.com/cf_ 0/m3012/3_179/54216819/print.jhtml
 113. Kerwin K.: At Ford, the more brands, the merrier. "Business Week" 3.04.2000.
 114. Kiesler S., Sproull L.: Managerial response to changing environments: perspectives on problem sensing from social cognition. "Administrative Science Quarterly" December 1982.
 115. Kilmann R.: Five steps for closing culture-gap,s w: Gaining control of the corporate culture, praca zbiorowa pod red. R. Kilmanna, M. Saxton, R. Serpy, San Francisco, Jossey--Bass Publishers 1985.
 116. Kilmann R., Saxton M., Serpa R. (red.): Gaining control of the corporate culture. San Francisco, Jossey-Bass Publishers 1985.
 117. Kleppesto S.: A quest for social identity. The pragmatics of communication in mergers and acquisitions, w: Cultural dimensions of international mergers and acquisitions, praca zbiorowa pod red. M. Gersten, A.M. Soderberga, J.E. Torpa, New York, Walter de Gruyter 1998.
 118. Kogut B., Singh H.: The effect of national culture on the choice of entry mode. "Journal of International Business Studies" Fall 1988.
 119. Konecki K., Tobera P.: Szkice z socjologii zarządzania. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2002.
 120. Kono T.: Changing a company's strategy and culture. "Long Range Planning" October 1994.
 121. Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa, PWE 1996.
 122. Kostera M.: Zarządzanie personelem. Warszawa, PWE 1997.
 123. Kośmiński A.: Sierota koreańska. "Rzeczpospolita" 5.01.2002.
 124. Kotler Ph.: Marketing. Warszawa, Gebethner & Ska, Prentice-Hall International 1994.
 125. Kotter J.: Leading change. Boston, Harvard Business School Press 1996.
 126. Kotter J.: Leading change: why transformation efforts fail. "Havard Business Review" March-April 1995.
 127. Kotter J.: The leadership factor. New York, The Free Press 1988.
 128. Kotter J., Cohen D.: The heart of change. Boston, Harvard Business School Press 2002.
 129. Kotter J., Heskett J.: Corporate culture and performance. New York, The Free Press 1992.
 130. Koźmiński A.: Odrabianie zaległości. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN 1998.
 131. Koźmiński A.: Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa, PWE 1999.
 132. Koźmiński A., Obłój K.: Zarys teorii równowagi konkurencyjnej. Warszawa, PWE 1989.
 133. Kreps D.: Beliefs and tastes: confessions of an economist, www. aau/aau/krepslO.OO. html
 134. Kreps D.: Corporate culture and economic theor w: Perspectives on positive political economy, praca zbiorowa pod red. J. Alta, K. Shepsle, Cambidge, Cambridge University Press 1990.
 135. Kroeber A.L., Klukhohn C.: Culture: a critical review of concepts and definitions. Cambridge 1952.
 136. Krzakiewicz K.: Kultura organizacyjna a akceptacja niepewności i procesu zmian w: Zmiana warunkiem sukcesu. Opór wobec zmian: szansa czy zagrożenie?, praca zbiorowa pod red. J. Skalika, Wrocław, Wydawnictwo AE we Wrocławiu 2000.
 137. Kublik A.: Auta za udziały. "Gazeta Wyborcza" 3.12.1998.
 138. Łachman R., Nedd A., Hinings B.: Analizing cross-national management and organizations: a theoretical framework. "Management Science" January 1994.
 139. Lajoux A.: The art of mergers and acquisitions integration. New York, McGraw Hill 1998.
 140. Land Rover joins Ford's luxury vehicles group. May 2000, http://www.findarticles.com/ cf_0/ m6402/5_35/63175907/print.jhtml
 141. Lebas M., Weigenstein J.: Management control: the role of markets and cultures. "Journal of Management Studies" May 1986.
 142. Leroy F.: Processus d'apprentissage organisationel etpartages de competences a l'occasion d'une fusion. These de doctorat, Jouy-en-Josas, Ecole des Hautes Etudes Commerciales 2000.
 143. Levitt Th.: The globalization of markets. "The McKinsey Quarterly" Summer 1984.
 144. Lippman S., Rumelt R.: A bargaining perspective on resource advantage. "Strategic Management Journal" November 2003.
 145. Lorsch J.: Strategic myopia: culture as an invisible barrier to change, w: Gaining control of the corporate culture, praca zbiorowa pod red. R. Kilmanna, M. Saxton, R. Serpy, San Francisco, Jossey-Bass Publishers 1985.
 146. Lundberg C.: On the feasibility of cultural intevention in organizations w: Ogranizational culture praca zbiorowa pod red. P. Frosta, L. Moore'a, M. Louis, C. Lundberga, J. Martin, London, Sage Publications 1985.
 147. Maciejewski A.: Brakuje dokładnych danych. Prywatyzacja FSO przebiega raczej prawidłowo. "Rzeczpospolita" 2.12.1998.
 148. Maciejewski A.: Fabryka wymieni 8,5 tys. lanosów. "Rzeczpospolita" 30.07.1999.
 149. Maciejewski A.: W przyszłym roku będą akcje. "Rzeczpospolita" 18.12.1998.
 150. Maciejewski A., Walewska D.: Inwestor będzie raczej z Europy. "Rzeczpospolita" 4.05.2002.
 151. Magee D.: Le sauvetage de Nissan en direct. "Le Figaro" Entreprises. 24.03.2003.
 152. Malakzadeh P., Nahavandi A.: Acculturation in mergers and acquisitions. "Academy of Management Review" 1988, No. 1.
 153. March J., Simon H.: Teoria organizacji. Warszawa, PWN 1964.
 154. Marois B., Calmettes S., Chailley E.: Un example de rapprochement transfronalier: la fusion Daimler Benz/Chrysler. Jouy-en-Josas; Club Finance Internationale - HEC, Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, 1999.
 155. Marx E.: Przełamywanie szoku kulturowego. Warszawa, Agencja Wydawnicza Placet 2000.
 156. McGregor D.: The human side of enterprise. New York, McGraw-Hill 1960.
 157. McShane S.: Canadian organizational behaviour. Toronto, Irwin 1995.
 158. Meier O., Schier G.: Fusions, acquisitions. Paris, Dunod 2003.
 159. Mitzberg H.: The structuring of organizations w: The strategy process, praca zbiorowa pod red. H. Mintzberga, J. Quinna, S. Ghoshala, London, Prentice Hall 1998.
 160. Moran P., Ghoshal S.: Theories of economic organization: the case for realism and balance. "Academy of Management Review" 1996, No. 11.
 161. Morck R., Yeung B.: When synergy creates real value. "Mastering Strategy" 8 November 1999.
 162. Morgan G.: Wyobraźnia organizacyjna. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN 2001.
 163. Morgan M.: How coroprate culture drives strategy. "Long Range Planning" 1993, No. 2.
 164. Morka A.: Zgoda na Daewoo. "Gazeta Wyborcza" 25.10.1995.
 165. Morosini P., Shane S., Singh H.: National culture distnce and cross-border aacquisition performance. "Journal of International Business Studies" 1998, No. 1.
 166. Morse N., Feldman M., Martin K.: The right way to combine managements, w: The mergers and acquisitions handbook, praca zbiorowa pod red. M. Rocka, New York, McGraw Hill 1987.
 167. Moszkowicz M.: Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian. Warszawa, PWE 2000.
 168. Moszkowicz M. (red.): Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa - modele i doświadczenia. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1997.
 169. Nadler D" Gersten M., Shaw R. (red.): Organizational architecture. Designs for changing organizations. San Francisco, Jossey-Bass Publishers 1992.
 170. Napier N.K.: Mergers and acquisitions, human resource issues and outcomes: a review and suggested typology. "Journal of Management Studies" 1989, No. 3.
 171. Navahandi A., Malakzadeh A.: Acculturation in mergers and acquisitions. "Academy of Management Review" 1988, No. 13.
 172. Nord W.: Can oganizational culture be managed? w: Ogranizational culture praca zbiorowa pod red. P. Frosta, L. Moore'a, M. Louis, C. Lundberga, J. Martin, London, Sage Publications 1985.
 173. Obiecali, nie dotrzymali. "Rzeczpospolita" 6.09.2002.
 174. Obłój K: Mikroszkółka zarządzania. Warszawa, PWE 1994.
 175. Obłój K: Strategia organizacji. Warszawa, PWE 1998.
 176. Offers that should been refused, http://www.forbes.com/ 2000/11/24/1124flint _print. html
 177. Orłowski K.: Krajobraz po Daewoo. http://businessman.onet.pl/artykul.html?MP=2&ITEM =1017732
 178. O'Rourke J.T.: Postmerger integration, w: The Arthur Young management guide to mergers and acquisitions, pr.zb. pod red. R.Biblera, New York, John Wiley & Sons 1989.
 179. Ouchi W.: Theory Z. Addison-Wesley, Avon Books 1981.
 180. Ott S.: The organizational culture perspective. Pacific Grove, Brooks/Cole Publishing Company, 1989.
 181. Parsons T., Shils: The problem variables, w: On institutions and social evolution: selected writings, praca zbiorowa pod red. L. Mayhema, Chicago, The University Chicago Press 1982.
 182. Pascale R., Athos A.: The art of Japanese management. London, Penguin Books 1981.
 183. Perlez J.: Skoda gives its suppliers a place in the auto plant. "New York Times" 19.11.1994.
 184. Peters T., Waterman R.: In search of excellence. New York, Harper & Row 1982.
 185. Pilch L: Psychologiczna analiza zaufania interpersonalnego, w: Zaufanie i niesprawiedliwość a społeczne funkcjonowanie człowieka, praca zbiorowa pod red. Z. Ratajczak, W. Wosińskiej, Katowice, Uniwersytet Śląski 1990.
 186. Pine B., Gilmore J.: Welcome to the experience economy. "Harvard Business Review" July-August 1998.
 187. Ploszajski P.: Miedzy refleksja a działaniem - dylematy praktycznej teorii zarządzania. Wrocław, Ossolineum 1985.
 188. Porter M.: Strategia konkurencji. Warszawa, PWE 1992.
 189. Pritchett P.: After the merger: managing shock-waves. Homewood, Irwin 1985.
 190. Pugh D., Hickson D.: On organizational convergence, w: Managing across culture, praca zbiorowa pod red. M. Warnera, P. Joynta,. London, Thomson Learning 2002.
 191. Radosh J.: Renault's adventure in North America in the 80s. A study of strategy failure, w: The wave of mergers, acquisitions and alliances: towards a European or global firm'?, praca zbiorowa pod red. M. Ghertmana, Jouy-en-Josas, Strategic Management Society, Centre HEC-ISA 1989.
 192. Ratajczak Z.: Styl kierowania a wiarygodność przełożonego, w: Zaufanie i niesprawiedliwość a społeczne funkcjonowanie człowieka, praca zbiorowa pod red. Z. Ratajczak, W. Wosińskiej, Katowice, Uniwersytet Śląski 1990.
 193. Ratowanie miejsc pracy. "Rzeczpospolita" 9.08.2002.
 194. Reiter R., Chevalier F., Laroche H., Mendoza C., Pulicani P.: Cultures d'entreprise. Par is, Vuibert Gestion 1991.
 195. Rochat J.: Comment Disneyland Paris, premiere attraction touristique d'Europe, a echap-pe ä lafaillite; http://www.unil.ch/spul/allez_savoir/s8/5disney.html
 196. Rosenbaum A.: Audyt kulturowy. "Neumann Management Review" 1999, No. 11.
 197. Rozwadowska B.: Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Warszawa, Studio Emka 2002. Emka 2002.
 198. Sapienza A.: Believing is seeing: how culture influences the decisions top managers make, w: Gaining control of the corporate culture, praca zbiorowa pod red. R. Kilmanna, M. Saxton, R. Serpy, San Francisco, Jossey-Bass Publishers 1985.
 199. Senn L.: Culture, w:: The Arthur Young management guide to mergers and acquisitions, praca zbiorowa pod red. R. Biblera, New York, John Wiley & Sons 1989.
 200. Shein E.: Organizational culture and leadership. San Francisco, Jossey-Bass Publishers 1988.
 201. Shein E.: The role of the founder in creating organizational culture w: Readings in managerial psychology, praca zbiorowa pod red. H. Leavitta, L. Pondy'ego, D. Boje, Chicago, The University of Chicago Press 1989.
 202. Shein E.: What is culture?, w: Reframing organizational culture, praca zbiorowa pod red. P. Frosta, L. Moore'a, M. Louis, C. Lundberga, J. Martin, London, Sage Publications 1991.
 203. Shenkar O.: Cultural distance revisited: towards a more rigorous conceptualization and measurement of cultural diffeerences. "Journal of International Business Studies" 2001, No. 3.
 204. Siehl C.: After the founder. An opportunity to manage culture, w: Organizational culture, praca zbiorowa pod red. P. Frosta, L. Moore'a, M. Louis, C. Lundberga, J. Martin, London, Sage Publications 1985.
 205. Sikorski C.: Kultura organizacyjna. Warszawa, C.H. Beck 2002.
 206. Sikorski C.: Kultura organizacyjna w instytucji. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1990.
 207. Simonian H.: Into the east at full throttle. "Financial Times" 13.02.1997.
 208. Sluyter G.: Improving organizational performance. London, Sage Publications 1998.
 209. Smircich L.: Is the concept of culture a paradigm for understanding organizations and ourselves, w: Organizational culture, praca zbiorowa pod red. P. Frosta, L. Moore'a, M. Louis, C. Lundberga, J. Martin, London, Sage Publications 1985.
 210. Smircich L.: Concepts of culture and organizational analysis. "Administative Science Quarterly" 1983, No. 28.
 211. Smircich L., Morgan G.: The case for qualitative research. "Academy of Management Review" October 1980.
 212. Snyder C., Fromkin H.: Uniqueness. The human pursuit of difference. New York, Plenum Press 1980.
 213. Solomon J.: Mickey's trip to trouble. "Newsweek" 14 February 1994.
 214. Sorge M.: Ford buys Volvo, now what? February 1999, http://www.findarticles.com/cf_0/ m3012/2_179/54051114/print.jhtml
 215. Stewart E., Bennett M.: American cultural patterns: a cross-cultural perspective. Yarmouth, Intercultural Press 1991.
 216. Strebel P: Why do employees resist change? "Harvard Business Review" May-June 1996.
 217. Suchar H.: Fabryka kompromisu. "Wprost" 23.08.1998.
 218. Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia. Warszawa, WIG-Press 1998.
 219. Terelak J.: Psychologia menedżera. Warszawa, Diffin 1999.
 220. There's clearly going to be more consolidation in this business. Questions and answers with Ford's Jacques Nasser. "Business Week" 29.03.1999.
 221. Thery B.: Manager dans la diversite culturelle. Paris, Editions d'Organisation 2002.
 222. Thornhill A., Lewis Ph., Millmore M., Saunders M.: Managing change. Harlow, Prentice Hall 2000.
 223. Toy S., Maremont M., Grover R.: An American in Paris: can Disney work its magic in Europe? "Business Week" 12 March 1990.
 224. Trompenaars A.: Riding the waves of culture. London, Nichols Brealey 1993.
 225. Trompenaars A., Hampden-Turner C.: Siedem wymiarów kultury. Kraków, Oficyna Ekonomiczna 2002.
 226. Uzzi B.: Social structure and competition in interfirm networks: the paradox ofembed-dedness. "Administrative Science Quarterly" March 1997.
 227. Van Fleet D.: Behavior in organizations. Boston, Houghton Mifflin Company 1991.
 228. Van Maanen J.: Displacing Disney: some notes on the flow of culture. "Qualitative Sociology" 1992, nr 1.
 229. Van Maanen J.: The smile factory: wok at Disneyland w: Reframing organizational culture, praca zbiorowa pod red. P. Frosta, P. Moore'a, M. Louis, C. Lundberga, J. Martin, London, Sage Publications 1990.
 230. Van Maanen J., Barley S.: Cultural organization. Fragments of a theory, w: Organizational culture, praca zbiorowa pod red. P. Frosta, P. Moore'a, M. Louis, C. Lundberga, J. Martin London, Sage Publications 1985.
 231. Very Ph.: Des fusions et des hommes. Paris, Editions d'Orgnisation 2002.
 232. Vetil V: La nouvelle offensive de Disney. "Le Figaro" Entreprises 16-17 mars 2002.
 233. Volkswagen s purchase of Skoda: interview with Frank Farsky, Canada Region Manager, VW (film), Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, 2002.
 234. Vu Th.: Renault - Nissan. Merci, I'ami japonais. "Magazine Fusions & Acquisitions". Avril-Mai 2002.
 235. Walewska D.: Czekamy na inwestora. Rozmowa z Byung Ho Czangiem, prezesem Daewoo FSO. "Rzeczpospolita" 8.10.2001.
 236. Walewska D.: Negocjacje skończone, kontrakt 14 listopada. "Rzeczpospolita" 27.10.1995.
 237. Walewska D.: FSO albo zielone pole. Inwestycja Daewoo. "Rzeczpospolita" 11.10.1995.
 238. Walewska D.: Zarząd kontra związki. "Rzeczpospolita" 22.03.1997.
 239. Warner M. (red.): International encyclopedia of business and management. London, Routledge 1996.
 240. Warner M., Joynt P.: Introduction: cross-culturalpespective, w: Managing across cultures, praca zbiorowa pod red. M. Warnera, P. Joynta, London, Thomson Learning 2002.
 241. Warrin O.: Nissan - Renault. Le beau manage, cz. 1.: Le choc des titans, cz. 2: Le choc des cultures, cz. 3: Le choc des methodes, cz. 4: Le choc des coutumes. Film produkcji La Cinquieme i VM Production, France 2000.
 242. Watson T.: W poszukiwaniu doskonałego zarządzania. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN 2001.
 243. Weick K.: Sensemaking in organizations. London, Sage Publications 1995.
 244. Weiss J.: Organizational behavior and change. Managing diversity, cross-cultural dynamics, and ethics. Minneapolis/St. Paul, West Publishing Company 1996.
 245. Weston J., Chung K., Siu J.: Takeovers, restructuing and corporate governance. New Jersey, Prentice Hall 1990.
 246. Wetlaufer S.: Common sense and conflict: an interview with Disney's Michael Eisner. "Harvard Business Review" January-February 2000.
 247. Williamson O.: Comparative economic organization the anlysis of discrete structural alternatives. "Administrative Science Quarterly" June 1991.
 248. Williamson O.: Economics and organization: a primer. "California Management Review" 1996, No. 2.
 249. Williamson O.: Strategizing, economizing and economic organization. "Strategic Management Journal" 1991, Vol. 12.
 250. Wojcik K.: Public relations od A do Z, t. L, Warszawa, Agencja Wydawnicza Placet 1997.
 251. Wolą radzić niż zatrudniać. "Rzeczpospolita" 27.06.2001.
 252. Zannad H.: La dimension psychosociale de la gestion par projet dans I'industrie automobile chez Renault S.A. These de doctoral. Jouy-en-Josas, HEC 1999.
 253. Zarębska A.: Kultura przedsiębiorstwa w procesie zmian organizacyjnych. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 6.
 254. Zarębska A.: Tożsamość przedsiębiorstwa - znacznie szersze spojrzenie na kulturę organizacyjną. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 1.
 255. 2000 - Global Automotive Financial Review. Price Waterhouse & Coopers, 2000.
 256. www.arch.rp.pl www.daimlerchrysler.de
 257. www.daimlerchrysler.com
 258. www.faculty.babson.edu/gwin/ecn3630/classes/fordlOk.htm
 259. www.ford.com
 260. www.lotnisko.pasjo.net.pl/~grzes/auto/znane/fso/fso.html
 261. www. money.pl/gospodarka/wiadomosci/ 200110810/677/
 262. www.nissan.co.jp www.nissan-global.com www.renault.com
 263. www.renault.fr www.skoda-auto.com www.volkswagen.de
 264. www.vw.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu