BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wudarzewski Włodzimierz
Tytuł
Wybrane problemy organizacyjne związane z funkcjonowaniem ośrodków odpowiedzialności (system celów i regulacja kompetencji)
Selected Organizational Problems Connected with Operation of Responsibility Centres (Goals System and Competence Regulation)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 834, s. 105-116, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Cele przedsiębiorstwa, Controlling
Enterprise management, Strategic management, Corporate objectives, Controlling
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja wybranych doświadczeń metodycznych związanych z kształtowaniem systemu celów przedsiębiorstwa i regulacją kompetencji w kontekście wdrażania i funkcjonowania controllingu. Znaczenie tej problematyki wiąże się bezpośrednio z wyodrębnieniem i instytucjonalizacją ośrodków odpowiedzialności. Zwrócono uwagę na usytuowanie ośrodka odpowiedzialności względem całościowego systemu celów przedsiębiorstwa. Zaprezentowano fragment instrukcji kształtowania systemu celów dużej i znanej firmy z branży chemicznej.

The goal of this article is present selected methodical experiences connected with mould of enterprises aims and competence regulation in the context of put into practice and controlling working. Meaning of these issues involved with separate and institutionalisation of responsibility centre. The author takes note of responsibility centre location in relation to whole enterprises goals system. Introduced fragment of mould goals system introduction in large, well-known company from chemical trade.(M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu