BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutkowska Krystyna, Żakowska-Biemans Sylwia
Tytuł
Diagnoza rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Diagnosis of the Organic Food Market Development in Poland and the European Union Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 3, s. 60-64, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rynek żywności, Żywność ekologiczna, Zachowania konsumenta
Food market, Organic food, Consumer behaviour
Uwagi
synopsis, summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały rozważania odnoszące się do rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej.

The development of the organic food market in the context of the European and local tendencies is determined by the supply of the organic products and the demand for the organic food. The supply of organic products is highly affected by the various institutional factors and developments stimulating the interest in conversion to organic farming. The supply of the organic food depends on the purchase power of the consumers and the consumers' needs which reflect the value systems and lifestyles characteristics. The comparison between the stages of the organic food market development in Poland and other countries show certain common features. Poland could be considered as a country in the initial stage of the organic food market development and the dynamism of the further developments is determined by the activities relating to the awareness of the producers and consumers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Haagar R.,Padel S. (1996): Conversion to Organic Milk Production. IGER Technical Review no 4. Ministry of Agriculture Fisheries and Food, United Kingdom.
 2. Hamm U., Michelsen J. (2000): Analysis of the organic food market in Europe. [In:] Alfoedi T., Lockeretz W., Niggli U. (eds.): The World grows Organic. Proceedings of 13th International IFOAM Scientific Conference. VDF Hochschulverlag AG an der ETH, Zurich, p. 507-510.
 3. Hamm U. (2001): Promotion Strategies and Arguments for Organic Food in European Countries. [In:] Proceedings of the Conference Organic Food and Farming - Towards Partnership and Action in Europe 10-11 May 2001 Copenhagen. Denmark. Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, p. 187-193.
 4. Makatouni A. (1998): The consumer message: What Motivates Parents to Buy Organic Food in the U.K.? Results of a Qualitative Enquiry. In: Lockeretz W., Geier B. (eds.): Quality and Communication for the organic Market. 6lh IFOAM Organic Trade Conference October 20thl-23rd 1999. Florence Italy, p. 148-155.
 5. Meier-Ploeger M., Fricke A., v. Alyensleben R. (1993): Analyse der Nachfrage nach Bio-Produkten. Erschienen in der Reihe Marketing der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Bd. 9, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel.
 6. Modliński P. (2000): Stan i perspektywy rynku żywności ekologicznej w Polsce. Praca magisterska. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW Warszawa.
 7. Hagner C., Bokelmann U., Riekemann B. (1996): Warum und zu welchem Preis werden Oekoprodukte gekauft? Oekologie&Landbau, vol. 24, 3, p. 40-41.
 8. Michelsen J., Hamm U., Wynen E., Roth E. (1999): The European Market for Organic Products: Growth and Development. Organic Farming in Europe: Economics and Policy. Volume 7, University of Hohenheim, Germany.
 9. Miele M. (2001): Creating sustainability. The Social Construction of the Market for Organic Products. Proefschrift, Wageningen University.
 10. Oude Ophuis, P. A. M. (1994): Biological market strategies, market situation and positioning strategies for biological products in the Netherlands. Proceedings of the Conference - The European Union Market of Organically Grown Products 23 rd. March 1994, Brussel.
 11. Organic Food and Beverages (1999): World Supply and Major European Markets. International Trade Centre, Geneva.
 12. Ploeger M., Fricke R., Alvensleben R. (1993): Analyse der Nachfrage nach Bio-Produkten. Reihe Marketing in der Agrar- und Ernaehrungwirtschaft. Bd. 9:212. Kiel, Wissenschafttsverlag Vauk.
 13. Soil Association Organic Food and Farming Report (2001).
 14. Ustawa z dnia 16 marca 2001 o rolnictwie ekologicznym. Dz.U. nr 38, poz. 452.
 15. Wandel M., Bugge A. (1997): Environmental concern in consumer evaluation of food quality. Food Quality and Preference, vol. 8, l, 19-26.
 16. Willer H., Yousefi M. (2001): Oekologische Agrakultur Weltweit - Organic Agriculture Worldwide. Stiftung Oekologie&Landbau, Nr 74, Bad Duerkheim.
 17. Żakowska-Biemans S. (2002) Czynniki warunkujące rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce. Praca doktorska. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu