BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pocztowski Aleksy (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji
The Human Resources Department as a Creator of Intellectual Capital in an Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 646, s. 7-21, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie personelem, Kompetencje kierownicze
Intellectual capital, Human Resources Management (HRM), Personnel management, Managerial competencies
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu zaprezentowano pojęcie kapitału intelektualnego i przedstawiono jego znaczenie w organizacji. Następnie opisano miejsce i rolę działu zasobów ludzkich we współczesnej organizacji, oraz jego wkład w kreowanie kapitału intelektualnego.

Intellectual capital is a key element of a modern enterprise*s value, particularly of those enterprises operating in the knowledge-based economy. Thus. a need exists to involve all organisational units in developing the various elements of intellectual capital. The article ad-dresses this issue with regard to the role of human resources departments in the process of increasing the value of intellectual capital. It indicates, inter alia, the areas in which an HR department can impact on the individual elements of intellectual capital given the emerging trends i n the department's task structure. Furthermore, the article presents the potential to evaluate that impact using process and effect criteria and defines basic areas of competencies necessary to create intellectual capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. {2000],Intellectual Capital: The Theory and Its Practical Implications, materiał nie drukowany.
 2. Becker B., Huselid M., Ulrich D. [2001 ], The HR-scorecard. Linking People, Strategy and Performance, Harvard Business School Press, Boston.
 3. Bramham J. [1997],Benchmarkingfor People Manager s, IPD, London.
 4. Bratnicki M., Strużyna J. (red.) [2001], Przedsiębiorczości kapitał intelektualny, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 5. Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W. [2001] , Kapitał intelektualny: odwieczne problemy a nowe propozycje metodologiczne [w:] Kaphal intelektualny - dylematy i wyzwania, pod red. A. Pocztowskiego, Wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sącz.
 6. Brooking A. [1998], Intellectual Capital, International Thomson Business Press, London.
 7. Dobija D. [2001], Metodyka szacowania wiedzy [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Materiały konferencyjne PFPK, Warszawa.
 8. Drucker P.F. [1999], Knowledge-worker Productivity, the Biggest Challenge, „California Management Review", Winter, No 2.
 9. Edvinsson L., Malone M. S. [2001], Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 10. Fitz-Enz J. [2001], Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Hamel G.. Prahalad C. K. [1999], Przewaga konkurencyjna jutra, Warszawa, Business Press.
 12. Kozińska A, [2000], Kierownictwo firmy, menedżerowie personalni, menedżerowie liniowi -ich role w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi [ w:] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 13. Kozińska A, M. [2001], Organizacja pracy kierowniczej i specjalistów personalnych w firmach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 14. Król H. (red.) [2002], Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi. Wydawnictwo WszPiZ, Warszawa.
 15. Pocztowski A. [2001], Dział zasobów ludzkich wobec współczesnych wyzwań, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 16. Probst G., Raub S., Romhardt K. [2002], Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Rowińska-Fronczek M. [2001 ], Wybór rodzaju prawnej ochrony wlasności intelektualnej jako jeden ze sposobów zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa [w:] Kapitał intelektualny - dylematy i wyzwania, red. A, Pocztowski, Wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sącz.
 18. Senge P, [1998] Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 19. Strużyna J., Dyduch W. [2002], Zarys metody budowania kapitału całkowitego firmy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 20. Ulrich D. [1998]. A New Mandate for Human Resources, „Harvard Business Review", January-February.
 21. Ulrich D. [1997], Human Resource Management. The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results, Boston Massachusetts, Harvard Business School Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu