BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łasak Katarzyna
Tytuł
Normatywna konstrukcja skarg międzypaństwowych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Normative Structure of Inter- State Petitions in the European Convention on Human Rights
Źródło
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1998, nr 3-4, s. 147-158
Słowa kluczowe
Prawa człowieka, Prawo międzynarodowe
Human rights, International law
Firma/Organizacja
Europejska Komisja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka
European Commission of Human Rights, European Court of Human Rights
Abstrakt
W artykule przedstawiono procedurę rozpatrywania skarg międzypaństwowych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Procedura ta toczy się w dwóch etapach. Pierwszy etap to postępowanie przed Europejską Komisją Praw Człowieka. Orzeczenie Komisji może zakończyć postępowanie w danej sprawie lub też może być przesłanką warunkującą zajęcie się sprawą przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Postępowanie przed Trybunałem jest drugim etapem rozpatrywania skargi, kończącym się wydaniem wiążącego dla stron wyroku.

The article presents the inter-state petition handling procedure in the European Convention on Human Rights. It is a two-stage procedure. First, the petition is submitted to The European Commission on Human Rights. The Commission's ruling may terminate the case proceedings, or may be a starting point for the case to be dealt with by the European Tribunal on Human Rights. The case proceedings before the Tribunal constitute the second stage of petition handling procedure which ends with issuing a statement binding for parties involved.(J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-316X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu