BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Jan
Tytuł
Wybrane problemy dostosowania systemu bankowego do wymogów EWG
Selected Problems of Banking System's Adjustment to the EEC Requirements
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1992, nr 359, s. 226-246
Słowa kluczowe
Integracja monetarna, Prawo WE, Stowarzyszenie Polski z WE, Dyrektywy EWG, Prawo bankowe, System bankowy, Usługi bankowe, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Monetary integration, European Community law, Poland's Association with the EC, EEC directives, Banking law, Banking system, Banking services, Economic and Monetary Union (EMU)
Firma/Organizacja
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)
European Economic Community (EEC)
Abstrakt
W artykule omówiono podstawowe regulacje prawne w dziedzinie usług bankowych na jednolitym rynku europejskim, publicznego obrotu papierami wartościowymi i swobody przepływu kapitałów. Następnie zasygnalizowano potencjalne następstwa dla funkcjonowania sektora bankowego w Polsce, wynikające z konwergencji w dziedzinie polityki pieniężnej.

In this article discussed basic law regulations in the field of banking services on the European Common Market, public turnover of shares and free capital movement. Next presented potential consequences for banking sector functioning result from convergence in the field of monetary policy. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu