BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewski Arkadiusz, Sikora Marek
Tytuł
Przydatność metody ABC w usprawnieniu łańcucha logistycznego przedsiębiorstw agrobiznesu
Usefulness of the ABC Method in Logistic Chain Improvement in Agribusiness Enterprises
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 3, s. 70-75, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Łańcuch dostaw, Rachunek kosztów działań
Agrobusiness, Supply chain, Activity Based Costing (ABC)
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autorzy przedstawili istotę metody rachunku kosztów działań (ABC) oraz scharakteryzowali łańcuchy logistyczne w agrobiznesie. Przedstawili możliwości zastosowania ABC w usprawnianiu łańcucha dostaw w agrobiznesie oraz w zarządzaniu portfelem produktów i klientów.

The methodology of Activity Basement Costing (ЛВС) and agribusiness logistic chains were characterised in the paper. The possibility of using ABC in performance measures of logistics chains and in product and client management were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Consortium for Advanced Manufacturing-International (CAM-I), Glossary of Activity -Based Management Terms, 2000
 2. Cokins G. (1996): Activity-Based Cost Management. Making It Work, McGraw Hill, s. 55
 3. Cooper R., Kaplan R. S. (1988): Measure Costs Right: Make the Right Decisions. Harvard Business Review, No 9-10, s. 96-103
 4. Jun D. (2002): The Right Ingredients Cook Up Savings for OBOK Food Company, www.abctech.com/successes
 5. Kaplan R. S. (1988): One Cost System Isn't Enough. Harvard Business Review, No 1-2, s.61-66
 6. Kaplan R. S., Cooper R. (2000): Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydawniczy ABC, Kraków, s. 207
 7. Merryman J. (2002): Food Industry Leader Uses ABC Recipe for Success. www.abctech.com/successes
 8. Phillips К., Dilton-Hill К. (2002): Willards Foods: Managing Customer Profitability With ABC Information.www.abctech.com/successes/
 9. Zieliński T. (200la): Rachunek kosztów działań (ABC) w audycie logistycznym przedsiębiorstwa. Logistyka nr 2, s.12-13
 10. Zieliński T. (2001b): Koszty i efektywność procesów w rachunku kosztów działań (ABC). Logistyka nr 3 s.25-27
 11. Zieliński T. (2001c): Zarządzanie klientami z wykorzystaniem Activity Based Costing. Logistyka nr 6, s.15
 12. Morkis G. (2000): Powiązania integracyjne przemysłu spożywczego z gospodarstwami i przedsiębiorstwami rolnymi. RN SERiA, Warszawa-Poznań-Zamość, t. 2, Zeszyt 3
 13. Sikora M. (2002): Kierunki rozwoju zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach mleczarskich. [W:] Kierunki rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej - stan, perspektywy, możliwości, szansę, zagrożenia. Gorzów Wlkp.
 14. Tarkowski J., Stefaniak R. (2001): Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej. Logistyka 6
 15. Pfohl. C. (1998): Systemy logistyczne. Biblioteka logistyka; Poznań, s. 56
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu