BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węsierska Ewa
Tytuł
Dywersyfikacja metod ochrony systemów elektronicznych jako warunek funkcjonowania przedsiębiorstwa bankowego
Diversity of the Protection Methods of the Digital Systems as the Condition of the Functioning of the Banks
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1035, s. 134-147, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych
Słowa kluczowe
Zarządzanie bezpieczeństwem, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Ochrona danych komputerowych, Systemy informatyczne w bankach, Bankowość elektroniczna, Transakcje wirtualne, Szyfrowanie danych, Podpis elektroniczny, Karty płatnicze
Safety management, Teleinformation systems security, Computer data protection, Bank information systems, E-banking, Virtual transaction, Data encryption, Digital signature, Payment cards
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono bezpieczeństwo z punktu widzenia istniejących zagrożeń na rynku transakcji elektronicznych. Wskazano na różnorodność dostępnych metod służących do ochrony danych znajdujących się w bankowych systemach informatycznych. Oprócz środków prawnych i międzynarodowych standardów dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych stosuje się metody ochrony w zakresie zabezpieczenia samego komputera oraz rozwiązania oparte na kryptografii. Szczególne znaczenie mają karty elektroniczne i podpis elektroniczny. W konkluzji rozważono dlaczego system ochrony i jego zróżnicowanie jest tak ważne dla banków.

This paper presents general assumptions of the security policy implemented by banks which is indispensable for the functioning of the companies. Especially, it stresses the diversity of the available methods. At first, the article describes dangers which appear in the financial sector. Afterwards, the security means (like, for example: legislative acts, access control, cryptographic methods, electronic cards) and their efficacy are discussed. This study is concluded with the analysis why the protection system and its diversity are so important for banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bury A., Karty płatnicze w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2002.
 2. Czapczyński J., Banki nie chcą być bezbronne, „Bank" 1999, nr 7.
 3. Fight A., E-finance, Capstone Publishing, Oxford 2002.
 4. Gospodarowicz A. (red.), Technologie informatyczne w bankowości, AE, Wrocław 2002.
 5. Kitajewski M., Home Banking. Usługa przyszłości, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.
 6. Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. l, WNT, Warszawa 2002.
 7. Małachowski A. (red.), Komunikacja gospodarcza. Rynek, transakcji elektronicznych, AE, Wrocław 2000.
 8. Niedźwiedziński M. (red.), Wybrane problemy zastosowania EDI i EC, UŁ, Łódź 2002.
 9. Paluszyński W. (red.), Vademecum podpisu elektronicznego, Wydawnictwo Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 2002.
 10. Perło D., Piątkowski P. (red.), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Fundacji Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok 2002.
 11. Pilawski B., Zagrożenia i bariery rozwoju, „Bank" 2000, nr 9.
 12. Stallings W., Ochrona danych w sieci i intersieci, WNT, Warszawa 1997.
 13. Teluk T., E-biznes. Nowa gospodarka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.
 14. Źródła internatowe:
 15. http://www.commoncriteria.org/cc/art3/Part304.html; ostatnia aktualizacja z dnia 30.04.2003.
 16. http://www.wspol.edu.pl/konferencje/2000/karty/refl.htm, ostatnia aktualizacja z 20.12.2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu