BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Marek
Tytuł
Lojalni klienci jako element przewagi konkurencyjnej dystrybutorów materiałów budowlanych-wyniki badań
Loyal Customers as a Factor of Competitive Advantage in Building Materials Distribution Channels - Research results
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 259-264, bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Wywiad pogłębiony, Lojalność klientów, Przewaga konkurencyjna, Materiały budowlane, Budowanie lojalności klienta, Badania ankietowe
In-depth interview, Customer loyalty, Competitive advantage, Building materials, Cultivation customer loyalty, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych metodą wywiadów pogłębionych, które wskazały najbardziej skuteczne, w opinii badanych przedsiębiorców, sposoby pozyskiwania klienta na rynku materiałów budowlanych, opinie badanych na temat zachowań zadowolonych klientów i opinie na temat lojalności klientów. Zdaniem respondentów to właśnie lojalni klienci stanowią o przewadze konkurencyjnej firmy handlowej na rynku materiałów budowlanych, a stali klienci są kluczowym elementem gwarantującym sukces przedsiębiorstwa, dlatego należy otoczyć ich szczególną "opieką".

The article presents few outputs of research conducted among 7 owners/managers of wholesale dealers of building materials from Małopolska and Podkarpacie voivodships. Method used in the research was in-depth interview. One of the aims of this research was to get to know the range of dealers activity, which construct customer loyalty. The research proved that managers use wide range of financial and social forms of stimulating customer behaviour. Among the factors, which most satisfy the customer are: advantageous price and customer service. The loyalty depends on customer satisfaction, and that is a result of providing his needs. These activities give chance the companies to reach competitive advantage in building materials distribution channels.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 35.
  2. Otto J., Marketing relacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2001, s. 10.
  3. Waśkowski Z. , Budowa lojalności względem marki na rynku dóbr przemysłowych, „Marketing i Rynek" 2001, nr 3, s. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu