BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępniak-Kucharska Anna
Tytuł
Przesłanki i istota integracji przedsiębiorstw
Factors and Essence of Enterprises' Integration
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2004, nr 1, s. 15-24, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Przejęcie przedsiębiorstwa, Holding, Rozwój przedsiębiorstwa, Konsolidacja przedsiębiorstw, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Corporate acquisitions, Holding, Enterprise development, Consolidation of companies, Company development strategy
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja zewnętrznych form realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw opierających się na formalnych powiązaniach między podmiotami i prowadzących do koncentracji kapitału. W artykule przedstawiono przesłanki, przyczyny i konsekwencje konsolidacji podmiotów gospodarczych oraz metody połączeń i przejęć

The goal of this article is presentation of forms of enterprises development strategy based on formal relations between entities and leading to concentration of capital. In this article presented factors, reasons and consequences of business entities consolidations and method of mergers and acquisitions. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberciak P., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Implikacje teoretyczne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 2. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1997.
 3. Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998.
 4. Haus B., Formy koncentracji w przemyśle, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce pod red. M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2000.
 5. Hein A., Zorde K., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 6. Hill C.W.L., Jones T.M., Stakeholder - Agency Theory, Journal of Management Studies, Vol. 29, March 1992.
 7. Hooke J.C., M&A. A Practical Guide to Doing The Deal, John Willey&Sons, New York 1997.
 8. Jagoda H., Haus B., Holding - organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
 9. Jenkinson T., Mayer C., Hostile Takeovers, McGraw-Hill International, 1994.
 10. Lewandowski M., Formy nabycia przedsiębiorstw [w:] Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998.
 11. Monkiewicz J., Funkcjonowanie struktur holdingowych w okresie transformacji, "Gospodarka Narodowa" nr 1-2/1997.
 12. Ożóg I., Grupa kapitałowa jako podmiot podatkowy, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce pod red. M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2000.
 13. Penc J., Skuteczne zarządzanie organizacją, WSMiB, Łódź 1999.
 14. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2003.
 15. Szczepankowski P., Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa 2000.
 16. Trocki M., Zarządzanie grupą kapitałową, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce pod red. M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2000.
 17. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. nr 121 poz. 591 z 1994 r., art.3 ust. l. "Gospodarka w Praktyce i Teorii" Nr 1(14)2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu