BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mackiewicz Michał
Tytuł
Rola czynników polityczno-instytucjonalnych w polityce fiskalnej
The Role of Political and Institutional Factors in Fiscal Policy
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2004, nr 1, s. 82-96, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Podatki, Polityka finansowa państwa, Finanse publiczne, Budżet państwa, Interwencjonizm państwa, Gospodarka, Polityka fiskalna
Taxes, State financial policy, Public finance, State budget, Government intervention, Economy, Fiscal policy
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie roli, jaka odgrywają czynniki polityczno-instytucjonalne w kształtowaniu polityki fiskalnej. Przedmiotem analizy są mechanizmy polityczne, które powodują, że polityka fiskalna nie zawsze jest prowadzona w sposób, który maksymalizuje użyteczność społeczeństwa. Zaprezentowane zostały również rozwiązania instytucjonalne, które mogą przyczynić się do ograniczenia tego niekorzystnego wpływu.

The article discussed role of political and institutional factors in fiscal policy. The subject of analysis is political mechanism, which caused that fiscal policy is not always lead in correct way. Presented also institutional solutions, which may contribute to limit this unprofitable influence. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki Gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Alesina A., Drążeń A., Why are Stabilizations Delayed, „American Economic Review" 1991, No. 82.
 3. Alesina A., Hausmann R., Hommes R., Stein E., Budget Institutions and Fiscal Performance in Latin America, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, „Working Paper" 1996, No. 5586.
 4. Alesina A., Perotti R., The Political Economy of Budget Deficits, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, „Working Paper" 1994, No. 4637.
 5. Alesina A., Perotti R., Budget Deficits and Budget Institutions, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, „Working Paper" 1996, No. 5556.
 6. Alesina A., Tabellini G., A Positive Theory of Fiscal Deficits and Government Debt in a Democracy, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, „Working Paper" 1987, No. 2308.
 7. Alt J. E., Lassen D. D., Skilling D., Fiscal Transparency and Fiscal Policy Outcomes in OECD Countries 2001, artykuł niepublikowany, dostępny pod adresem www.fsw.leidenuniv.nl/www/w3_best/pubchoice/workingpapers.htm
 8. Banca d'Italia, Fiscal Rules, materiały z konferencji w Perugii w lutym 2001.
 9. Barro R., On the Determination of the Public Debt, „Journal of Political Economy" 1979, No. 87.
 10. Belka M., Co to są zdrowe finanse publiczne?, [w:] Polska transformacja. Sukcesy i bariery. Refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 11. Berndsen R. J., Postwar Fiscal Rules in the Netherlands: What Can We Learn for EMU?, w Banca d'Italia2001.
 12. Burda M., Wypłosz C., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000.
 13. Kopits G., Symansky S., Fiscal Policy Rules, International Monetary Fund, Washington DC, „Occasional Paper" 1998, No. 162.
 14. Kopits G., Craig J., Transparency in Government Operations, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, „Occasional Paper" 1998, No. 158.
 15. Milesi-Ferretti G. M., Fiscal Rules and the Budget Process, Centre for Economic Policy Research, London, „Discussion Paper" 1997, No. 1664.
 16. Persson T, Tabellini G., Political Economics and Public Finance, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, „Working Paper" 1999, No. 7097.
 17. Poterba J., State Responses to Fiscal Crises: „Natural Experiments" for Studying the Effects of Budgetary Institutions, „Journal of Political Economy" 1994, czerwiec.
 18. Rogoff K., Sibert A., Elections and Macroeconomic Policy Cycles, „Review of Economic Studies" 1988, No. 55.
 19. Roubini N., Sachs J., Political and Economic Determinants of Budget Deficits in The Industrial Countries, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, „Working Paper" 1988, No 2682.
 20. Tabellini G., The Politics of Intergenerational Redistribution, Journal of Political Economy 1991, No. 99.
 21. Von Hagen J., A Note on the Empirical Effectiveness of Formal Fiscal Restraints, „Journal of Public Economics" 1991, No. 44.
 22. Von Hagen J., Budgeting Procedures and Fiscal Performance in the European Communities, Commission of the European Communities, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, „Economic Paper" 1992, No. 96.
 23. Von Hagen J., Harden I., National Budget Process and Fiscal Performance, „European Economy Reports and Studies" 1994, No. 3.
 24. Wyplosz C., Fiscal Policy: Institutions vs. Rules, Graduate Institute of International Studies, Geneva, „Working Paper" 2002, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu