BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobija Mieczysław (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Koncepcja pieniądza w starożytnej rachunkowości
The Concept of Money in Ancient Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 619, s. 21-35, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Pieniądz, Historia rachunkowości
Accounting, Money, Accounting history
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest analiza niepełnych informacji o rachunkowości prowadzonej w starożytnych miastach-państwach położonych w Mezopotamii, Syrii i na Peloponezie. W artykule przeprowadzono interpretacje starożytnej koncepcji pieniądza i rachunkowości.

In principle, one can claim that the essence of money has been recognised only to a small degree given that currently in practice and in policy the quantitative theory of money is dominant, the effects of which give rise to controversy all over the world. Neither the barter economy nor money began with the introduction of coins; perhaps then a certain epoch came to an end in which accounting performed a significant role in economic life and in money matters. In this work, the author presents examples that demonstrate that in ancient times people thought in very modern categories and that the value o f work shaped the value of products and their exchange value. In this system, labour cost accounting played an indispensable role. The scheme that the author presents in the article summarises this model of accounting, highlighting its differences from modern financial accounting in which capital is the focal point. Based on this analysis, money emerges as a bookkeeping entry for an amount due for work performed, and as such arises in the process of work; more money is involved as the utility of the work performed increases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bator W. [1993], Myśl starożytnego Egiptu, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 2. Belkaoui-Riahi A. [2000], Accounting Theory, IV ed., Business Press, Thompson Learning, Illinois.
 3. Bielicki M. [1969], Zapomniany świat Sumerów, PIW, Warszawa.
 4. Cywiński H. [1986], Z dziejów pieniądza na świecie, KAW, Warszawa.
 5. Dobija D. [2000], Costs of Risk. An Issue of Risk Disclosure, Paper presented during 23rd E A A Annual Congress in Munich.
 6. Dobija M. [2002], Monetary Unii- The Theory of Value, Prace międzynarodowych warsztatów "Monetary Unit Stability in Holistic Approach", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 7. Dobija. M., Śliwa M. [2001], Money as an Intellectual Venture [w:] Intellectual Product and Intellectual Capital, pod red. S. Kwiatkowskiego, C. Stowę, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 8. Galbraith J.K. [1982], Pieniądz pochodzenie i losy, PWE, Warszawa.
 9. Ifrah G. [1990], Dzieje liczby, czyli historia wielkiego wynalazku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, Wrocław.
 10. Ijiri Y. [1999], The Cost Principle and the Labour Theory of Value in Relation to the Role of Accounting Theories and Their Depth [w:] The Japanese Style of Business Accounting, ed. by Shyam Sunder and Hidetoshi Yamaji, Quorum Books, Westport.
 11. Krawczuk A. [1990], Siedmiu przeciw Tebom, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 12. Oppenheim A.L. [1957], A Bird's-Eye View of Mesopotamian Economic History [w:] Trade and Market in the Early Empires, The Free Press, New York.
 13. Parkin M. [1990], Economics, Addison-Wesley Publishing Co., New York.
 14. Polanyi K., Arensberg K., Pearson H. [1957], Trade and Market in the Early Empires,The Free Press, New York.
 15. Rachunkowość fabryki włókienniczej [1995], "Rachunkowość", nr 5.
 16. Saggs H.W. [1983], Wielkość i upadek Babilonii, PIW, Warszawa.
 17. Schmandt-Besserat D. [1988], Accounting in Prehistory, Vth World Congress of Accounting Historians, Sydney.
 18. Smith J.W. [2000], Economic Democracy: The Political Struggle of the 21 Century, The Institute for Economic Democracy, Editor M.E. Sharpe, Santa Barbara, CA.
 19. Struve W. [1969J. Some New Data on the Organisation of Labour and on Social Structure in Sumer During the Reign of the IIIrd Dynasty of Ur [w: J Ancient Mezopotamia, Nauka, Moskwa.
 20. Teoria pieniądza i polityka pieniężna [1993], D. Duwendag, K.-H. Ketterer, W. Kosters, R. Pohl, D. Simmert, Poltex, Warszawa.
 21. Tyumenew A, [1969J, The State Economy of Ancient Sumer [w: J Ancient Mezopotamia, Nauka, Moskwa.
 22. Walton G., Wykoff F. [1986], Understanding Economics Today, Irwin, Homewood.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu