BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Helena (Wydział Zarządzania), Zielińska Helena (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Analityczna funkcja rachunkowości
The Analytical Function of Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 619, s. 49-61, bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Sprawozdanie finansowe, Analiza ekonomiczna, Przegląd literatury
Accounting, Financial accounting, Financial statements, Economic analysis, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej istoty i zakresu analitycznej funkcji rachunkowości. Omówiono przesłanki rozwoju, metody i główne źródła realizacji analitycznej funkcji rachunkowości.

This article constitutes a review of literature on the essence and scope of the analytical function of accounting. Initially, the authors discuss the essence of this function and the prerequisites for its development. In the next part of the article, the authors present the methods and main sources for realising the analytical function of accounting. The final part of the paper contains an evaluation in which the authors offer an analysis of the analytical function of accounting in the modern market economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleszczyk J. [1997], Rachunkowość finansowa od podstaw, WSB, Poznań.
 2. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem [1996J, pod red. W, Bednarskiego, T. Waśniewskiego, FRRwP, Warszawa.
 3. Bednarski L. [1999], Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 4. Borys G. f2000], Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekologiczna [w:] Ewolucja rachunkowości na tle rozwiązań światowych, pod red. B. Micherdy. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości Finansowej AE w Krakowie, Kraków.
 5. Brzezin W. [2000], Tradycyjne i współczesne ujęcie rachunkowości [w:] Rachunkowość w nowoczesnej gospodarce, materiały konferencyjne. Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Świnoujście.
 6. Brzezin W. [1995], Ogólna teoria rachunkowości, PC, Częstochowa.
 7. Burzym E. [1977], Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, "Rachunkowość", nr l i 2.
 8. Burzym E. [1989], Koncepcja modelu zintegrowanego systemu rachunkowości, Zeszyty Naukowe, AE w Krakowie, Kraków, nr 305.
 9. Burzym E. [1980], Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 10. Czekaj J., Dresler Z. [2001], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw -podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 11. Dobija M. [ 1997], Rachunkowość zarządcza a controlling, PWN, Warszawa.
 12. Dobija M. [1996], Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa.
 13. Dobija M. [1988], Założenia trójwymiarowej rachunkowości, materiały konferencji naukowej nt. "Perspektywy rozwoju rachunkowości", SKwP, Kraków.
 14. Drury C. [1996], Rachunek kosztów, PWN, Warszawa. Duraj J. [994], Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa. Gabrusewicz W. [1996], Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, AE w Poznaniu, Poznań.
 15. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I. [1997], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 16. Haski K. [1996], Rachunkowość i analiza finansowa w kierowaniu firmą, PHU, Sigma, Skierniewice.
 17. Jachna T., Sierpińska M. [1991], Ocena bieżącej i rozwojowej działalności firmy, P.W. Stabill, Kraków.
 18. Jagiełło S. [1987], Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstw, PWN, Warszawa-Wrocław.
 19. Jarugowa A. [1993], Rachunkowość finansowa, TG Rafib, Łódź
 20. Jarugowa A. [1983], Tendencje rozwoju rachunkowości [w:] System informacji gospodarczej, SKwP, Szczecin.
 21. Kiziukiewicz T. [1984], Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, nr 261, Szczecin.
 22. Kiziukiewicz T. [1993], Rachunkowość zarządcza, Ekspert, Wrocław.
 23. Kołaczyk Z. [1997], Rachunkowość finansowa, AE w Poznaniu, Poznań.
 24. Krzywda D. [1999], Rachunkowość finansowa, FRRwP, Warszawa.
 25. Matuszewicz J., Matuszewicz P. [2001], Rachunkowość od podstaw w świetle ustawy o rachunkowości, Finans-Serwis, Warszawa.
 26. Meigs W.B., Meigs R.F. [1986], Financial Accounting, McGraw-Hill Book Co., New York.
 27. Messner Z., Bieńkowski B. [1983], Podstawy rachunkowości, PWTZ, Warszawa.
 28. Micherda B. [ 1997], Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Zeszyty Naukowe, seria specjalna: Monografie nr 129, AE w Krakowie, Kraków.
 29. Myddelton D. [1996], Rachunkowość i decyzje finansowe, PWE, Warszawa.
 30. Olchowicz I. [2000], Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa.
 31. Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R. [1997], Analiza finansowa, przegląd piśmiennictwa, "Rachunkowość", nr 3.
 32. Organizacja rachunkowości [1998], pod red. M. Dobii, AE w Krakowie, Kraków.
 33. Podstawy marketingu [1995], pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków.
 34. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw [1996], pod red. K. Sawickiego, Ekspert, Wrocław.
 35. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości [2001], pod red. K. Sawickiego, Ekspert, Wrocław.
 36. Rachunkowość finansowa [1995], pod red. Z. Lutego, FRRwP, Warszawa.
 37. Rachunkowość dla menedżerów [1995], A. Jaruga, I. Sobańska, L. Kopczyńska, A. Szychta, E. Walińska, Towarzystwo Gospodarcze Rafib, Łódź.
 38. Sawicki K. [1996], Informacyjno-sprawozdawcza funkcja rachunkowości jednostek gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. XXXV, Warszawa.
 39. Sierpińska M., Jachna T. [2001], Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 40. Sierpińska M., Wędzki D. [1998], Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 41. Stadtmiilłer R., Sołtys W. [1978], Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowy m, PWE, Warszawa.
 42. Stickney C.P., Well R.L. [1997], Financial Accounting, The Dryden Press, New York.
 43. Surdykowska S.T. [1999], Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.
 44. Świderska G.K. [1997], Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa.
 45. Trzcieniecki J. [1980], Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 46. Ustawa o rachunkowości z dnia 24 września 1994 r. (Dz. U. nr 121, poz. 591).
 47. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. nr 113, poz. 1186).
 48. Walczak M. [1998], Nowe ujęcie analizy finansowej, "Rachunkowość", nr 5.
 49. Waśniewski T., Skoczyłaś W. [1997], Zasady analizy finansowej w praktyce - przykłady i zadania, FRRwP.
 50. Wersty B. [1997], Problemy terminologiczne w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa, Serwis finansowo-księgowy nr 25 (l 15).
 51. Wieckowski J. [1988], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu