BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczka-Bakuła Władysława
Tytuł
Globalizacja a zmiany na rynku żywności
Globalisation and the Changes on the Food Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 3, s. 112-116, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Rynek żywności, Jakość produktów żywnościowych, Społeczne skutki globalizacji, Konsumpcja żywności, Kulturowe uwarunkowania konsumpcji, Wzorce konsumpcji
Globalization, Food market, Food quality, Social results of globalisation, Food consumption, Cultural framework of consumption, Consumption patterns
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autorka opisała zmiany zachodzące w konsumpcji żywności pod wpływem globalizacji, a dokładniej proces postępującej unifikacji spożycia. Zanikanie różnic konsumpcyjnych w skali świata, co jest ubocznym efektem globalizacji, jest uwarunkowane przemianami zachodzącymi we wszystkich fazach procesu gospodarowania, a szczególnie zastosowaniem nowoczesnych technologii zapewniających standaryzację i ciągłe udoskonalanie parametrów produktu oraz rozwojem marketingu skierowanego na rynek globalny.

The article discusses problems of changes in consumption under the influence of globalisation processes in particular, of increasing consumption unification. This worldwide unification of consumption, which is a manifestation of globalisation, depends on changes occurring at all stages of the economic process and in particular on the use of modern technologies which guarantee standardization and continual improvement of product parameters, and on the development of marketing intended for the global market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biała księga bezpieczeństwa żywności. Żywność, żywienie, prawo a zdrowie, 2000, nr 1.
  2. Domański T. (2001): Globalizacja marki - nowe wyzwania marketingowe. Marketing i Rynek, nr l, 7-8.
  3. Mazurek-Łapińska K. (2001): Globalizacja w aspekcie wpływu na zachowania konsumenckie. Marketingi Rynek, nr 3, 11-12.
  4. Sławińska M. (2001): Procesy globalizacji a strategie internacjonalizacji w handlu detalicznym. Marketingi Rynek, nr 4, 5-6.
  5. Strużycki M. (1996): Istota i zakres globalizacji handlu. [W:] Strużycki M.: Globalizacja handlu w Polsce. Szansę i zagrożenia. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa, 36-40.
  6. Zorska A. (1998): Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  7. Yip G., S. (l 996): Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 22-23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu