BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryczka Marcin
Tytuł
Electronic Market - wpływ procesu kształtowania się globalnego rynku informacji na przemiany w gospodarce światowej
Electronic Market - Influence of Global Information Market Development Process on Transformations in World Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 1999, nr 5, s. 101-115
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Handel międzynarodowy, Rynki elektroniczne, Informacja, Sieci komputerowe, Sieć rozległa (WAN), Internet
Economic globalization, International trade, Electronic markets, Information, Computer networks, Wide area network (WAN), Internet
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor scharakteryzował rynek informacji, omówił wybrane korzyści i zagrożenia dla jej uczestników oraz zaprezentował tendencje dotyczące wpływu elektonicznego rynku na rozwój handlu międzynarodowego.

Nowadays Internet is more and more significant and fast developing component of our civilisation. World Wide Web offers quick and exhaustive information about events, people, products, services and many other things, so one should know how to take advantage of the Net as a comfortable tool in doing domestic or international business. It's very important especially for people and companies in Poland, because our country has a long distance to cover to catch up with the most developed countries. Data transfer via Internet as a component of international relations brings various benefits for businessmen and ordinary customers, but one ought to be aware of its disadvantages as well. Observing fast development of global computer net it seems that in near future it will be playing a major role in business, trade, science and even in our private life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1426-7799
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu