BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulce Halina, Walkowiak Katarzyna, Florek Magdalena
Tytuł
Segmentacja jako podstawa zróżnicowania działań marketingowych
Market Segmentation as a Key Factor of Marketing Activity Differentiation
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 273-284, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Usługi bankowe, Segmentacja rynku, Strategia obsługi klienta, Strategia marketingowa, Marketing bankowy
Banking services, Market segmentation, Customer service strategy, Marketing strategy, Bank marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono, na przykładzie usług bankowych, segmentację rynku i jej kluczowe znaczenie zarówno w procesie planowania marketingowego jak i przy wyborze strategii w odniesieniu do każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Autorzy omówili przyczyn i możliwości wyboru rynków docelowych w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa, a następnie zaprezentowali segmentację klientów banku jako postawę zróżnicowania działań marketingowych. Na koniec zaprezentowana została specyfika segmentacji odbiorców działań filii bankowych.

Market segmentation has a key - meaning in marketing planning process and in choosing of strategy for both productive firms, service companies and non-profit organizations. Suit choice of segmentation criteria, procedures and useful methods adapted to specific, enabled business organization to bring profit in the shape of precise and effective activities. Separation of segments is difficult in stage of selection criteria of segmentation. In practice, segmentation of customers of companies is usually a combination of several criteria. For example banks combine age of customers with their level of education, or level of income with a range of using bank services. Identification and detailed profile of each b segments makes it possible to differentiate levels of quality of services and to adapt their products to customers' needs. In a field of territorial marketing, we start segmentation process from identification of subproduct and aims criteria, which buyers can realize. The next step is taking into account ' characteristics of consumers. Sometimes it is necessary and it is a priority to use geographical criteria. Territorial aspects determine the attractiveness of levels of each segment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie rynku ROR-ów w Polsce przeprowadzone przez CBOS metodą bezpośredniego wywiadu ankieterskiego od stycznia do grudnia 2000 r.
 2. Czornik M., Promocja miasta, AE w Katowicach, 1998, s. 63.
 3. Domański T., Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne, [w:] idem (red.) Marketing terytorialny - strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 22-23.
 4. Fernandez J. S., Del Barrio Garcia S., Prias Jamilena D., Plan marketingu turystycznego w mieście Grenada, [w:] T. Domański (red.), op. cit., s. 158-159.
 5. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firny, PWE, Warszawa 2001, s. 174.
 6. Grzegorczyk W., Marketing bankowy, Podręcznik Biblioteki Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999, s. 157.
 7. Badanie: Audyt Bankowości Detalicznej, II kwartał 2002 r., Instytut Badań Opinii i Rynku, Pentor, Raport segmentacyjny, maj 2002 r., BPS Consultants Poland.
 8. Ancarani F., Place and Beyond, Universita Commerciale Luigi Bocconi, Mediolan 2003, maszynopis.
 9. Kotler Ph., Asplund C., Haider D., Marketing Places Europe, Prentice Hall, 1999, s. 206.
 10. Szromnik A., Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, [W:] T. Domański, op. cit.
 11. Trend analysis for visitors to Chicago (1992-2000), National Laboratory for Tourism and eCommerce University of Illinois at Urbana-Champaign, raport otrzymany w Departamencie Turystyki Urzędu Stanu Illinois.
 12. Żurawik B. i W., Marketing usług finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu