BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanowski Mariusz
Tytuł
Stan i perspektywy marketingu bezpośredniego w Polsce
Condition and Perspectives of Direct Marketing in Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 295-302, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Marketing bezpośredni, Badania ankietowe, Psychologia sprzedaży, Przegląd literatury
Direct marketing, Questionnaire survey, Sales psychology, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań ankietowych, przedstawił stan obecny, tendencje oraz perspektywy rozwoju marketingu bezpośredniego w Polsce zwracając szczególną uwagę na takie narzędzia jak: telemarketing, reklama pocztowa, reklama i sprzedaż wysyłkowa.

In Poland the direct marketing is in its early implementation stage, while in other regions (Western Europe and the USA) we observe its developed form. Various market analysis (including attitude of both corporate and individual customers) indicate that the further development of the direct marketing is expected in our country. Such assumption is additionally confirmed by experts' opinions. An implementation of the direct marketing depends on its capability to adapt to current Polish business environment, overcome its weaknesses and some negative opinions, and, finally, lake advantage of its strengths. Giving up bad practices, building up the clients' confidence, marketing specialists skills upgrade as well as an extensive facilitation of mail-order seem to be the key success factors. It is expected, that directions of the direct marketing development shall change over time. New functions are supposed to become more important, for example: identification of the most attractive customer segment for the company, implementation of programs to increase clients loyalty to a supplier and its products, these are areas that will require more sophisticated data bases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akhter S. H., Durvaasula S., Consumers' attitudes toward direct marketing and purchase intentions. An empirical investigation, „Journal of Direct Marketing" 1991, Vol. 5, No. 3.
 2. Aronson E., T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 3. Budżet czasu ludności w 1996 roku, (Studia i Analizy Statystyczne), GUS, Warszawa 1998.
 4. Consumers in Europe - Facts and Figures, Eurobarometer 50.1 and 53, European Commission 1999-2000, Eurostat Data Shop, Information Society Statistics, Luxembourg 2002.
 5. Final Report of European Commission DG XHI/A, Arthur Andersen, Brussels 1998.
 6. Informacja o oszukańczych praktykach rynkowych niektórych firm handlowych w świetle zbadanych skarg, nadesłanych do Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro RPO, Warszawa 2 października 2000.
 7. Karasiewicz G., Trojanowski M., Utrapienia marketingu bezpośredniego, „Marketing w Praktyce" 2002, nr 9.
 8. Kusińska A., Zachowania polskich konsumentów na rynku w latach dziewiećdziesiątych, [w]: J. F. Misiąg i in., Rynek i konsumpcja w transformowanej gospodarce, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2000, s. 121.
 9. Marketing bezpośredni w polskich firmach, raport z badań Taylor Nelson Sofres OBOP, Warszawa 2001.
 10. Patron M., International Direct Marketing Trends - How the Polish Market Will Develop, seminarium Pryzmat, SMB, Warszawa 2001.
 11. Deutsche Post Global Mail 2001.
 12. Survey on Direct Marketing Activities in Europe, FEDMA April 2002.
 13. Trojanowski M., Efektywność marketingu bezpośredniego - wyniki badania, „Świat Marketingu" 2002, grudzień (czasopismo internetowe).
 14. Trojanowski M., Przyszłość marketingu bezpośredniego w Polsce w opinii ekspertów, „Marketing i Rynek" 2002, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu