BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nikodemska-Wołowik Anna Maria
Tytuł
Rola badań marketingowych w programie całościowej identyfikacji
The Role of Marketing Research in the Program of Complex Identyfication
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 285-293, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Badania marketingowe, Strategia marketingowa
Company image, Marketing research, Marketing strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono znaczenie Corporate Identity (CI)- przetłumaczonej przez autorkę jako całościowa identyfikacja, dla kształtowania dobrego wizerunku przedsiębiorstwa i pomocy w zdobyciu założonej sobie pozycji rynkowej. Autorka zwróciła szczególną uwagę na rolę audytu oraz badań marketingowych, które są niezbędnymi narzędziami do opracowania prawidłowej i skutecznej strategii CI.

The role of marketing research is substantial in all areas of contemporary business. Since the 80ties it has become an indispensable tool in creating corporate identity of an organization. But CI refers not only to culture, image or communication of a company, but it is widely used in sport, cultural and charity events as well. The CI programme consists of seven stages: audit, strategy, creation, organization, communication, launching and production. The first - audit - is the most important one from a researcher's and a designer's perspective. In this key-point phase the marketing research must give an answer, whether initiate the process or not and decide, which precise directions the CI consultants should follow.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baker H., Designs on marketing, „Marketing" 1996, Aug. 29, s. 28.
  2. Balmer J. M. T., Corporate Branding and Connoisseurship, „Journal of General Management", Vol. 21, No. 1, s. 24-46.
  3. Birkigt K. i Stadler M., Corporate Identity, Frankfurt/Main 1978, s. 26.
  4. Gorman Ch., Developing an effective Corporate Indentity program, „Public Relations Journal" 1994, Vol. 50, No. 7, Aug.-Spt., s. 40.
  5. Landry J. T., CI: Seek substance over style, „Harvard Business Review" 1997, Vol. 75, May-June, s. 12.
  6. Miroński J., Brakujące ogniwo, czyli kształtowanie promarketingowych postaw i zachowań pracowników - koncepcja i założenia badawcze, [w:] Żabiński L., Śliwińska K. (red.), Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa 2002, s. 190-195.
  7. Praca pod red. The Design Council i firmy Wolff Olins The New Guide to Identity, Gower, Aldershot 1995, s. 46.
  8. van Riel C. B. M., Principles of Corporate Communication, Prentice-Hall, London 1995, s. 18.
  9. Wołowik M., Sztuka identyfikacji, [w:] M. Rydel (red.), Komunikacja marketingowa, ODDK 2001, s. 83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu