BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmatuła Piotr
Tytuł
Turystyka a teoria przewag komparatywnych
Tourism and the Comparative Advantage Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 53, s. 15-28, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga komparatywna, Turystyka międzynarodowa, Międzynarodowa wymiana usług, Usługi turystyczne, Teoria handlu międzynarodowego, Gospodarka turystyczna, Konkurencja
Comparative advantage, International tourism, International trade in services, Tourism services, International trade theory, Touristic economy, Competition
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł poświęcono ocenie możliwości zastosowania teorii przewag komparatywnych D. Ricarda dla wyjaśnienia przyczyn międzynarodowej wymiany turystycznej. W tym celu przeanalizowano założenia teorii przewag komparatywnych w kontekście cech gospodarki turystycznej, a przede wszystkim cech podaży turystycznej. Cechą podaży turystycznej jest jej komplementarność, nieruchliwość przestrzenna i niepowtarzalność.

The article is devoted to an assessment of applying the comparative advantage theory by D. Ricard to give causes of international tourism. There is an analysis of the comparative advantage theory assumptions in the context of tourism economy features and above all, features of tourist supply. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bosiacki S., Kuczyński J., Dobra a usługi na rynku turystycznym, Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1978, z. 2 (86).
  2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, wyd. 2 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
  3. Giezgała J., Turystyka w gospodarce narodowej, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977.
  4. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i praktyki handlowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001.
  5. Konieczna-Domańska A., Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  6. Krugman R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i polityka, wyd. 2 poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
  7. Transport i spedycja w handlu zagranicznym, red. T. Szczepaniak, wydanie 2 zmienione, Polski Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
  8. Szmatuła P., Ruch turystyczny jako element procesu dystrybucji, w: „Problemy Turystyki" 2003, nr 1-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu