BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczek Robert
Tytuł
System powiązań między producentami a zakładami przetwórczymi na rynku żywca wieprzowego
System Links between Livestock Producers and Meat Processors on Pork Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 3, s. 136-140, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł mięsny, Mięso wieprzowe, Kooperacja pionowa
Meat industry, Pork meat, Vertical cooperation
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Producenci żywca wieprzowego oraz zakłady branży mięsnej są zasadniczymi ogniwami rynku mięsnego w Polsce. Autor skupił uwagę na przedstawieniu zależności pomiędzy producentami żywca wieprzowego a zakładami przetwórstwa mięsnego oraz na przedstawieniu form zaopatrzenia badanych zakładów mięsnych w żywiec wieprzowy. W ostatnim rozdziale autor scharakteryzował sposoby sprzedaży żywca wieprzowego w badanych gospodarstwach domowych.

There were rather causal linkages based upon sale/buy deals between the farmers and the entities purchasing swine livestock, without additional rights and obligations for both parties as it is the case of contracted production system. Integrated spheres of livestock production and slaughters through concluded contrasts restricts production risk. Well organized raw material basis gives advantage for a processor over competitors and moreover better confidence so as to the origin of bought animals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Białasiewicz M. (2001): Działania na ostatnią chwilę... Boss-Rolnictwo nr 46, 20.
  2. Gabara W. (1995): Encyklopedia Biznesu, Tom 1. Fundacja Innowacja, Warszawa, 446.
  3. GUS (1987): Wyniki spisu rolniczego 19986 r. chów zwierząt gospodarskich oraz niektóre środki produkcji w indywidualnych gospodarstwach rolnych, Warszawa, 34-36.
  4. GUS (1997): Powszechny spis rolny 1996 r. Zwierzęta gospodarskie, Warszawa, 102, 110.
  5. GUS (2001): Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2000 r., Warszawa, LIV.
  6. Małysz J. (1998): Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, 387.
  7. Piwowar J. (1996): System integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w Polsce. ZPPR, Radom, 17, 123
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu